سال: 2024

Road House (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-21 (۲ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Doug Liman
ژانر: Action, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Land of Bad (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-16 (۲۷ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: William Eubank
ژانر: Action, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.5
امتیاز متاکریتیک: 63%
مدت زمان: 110 دقیقه

The Regime (TV Series 2024– )

تاریخ انتشار: 2024-03-03 (۱۳ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Arthur the King (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-22 (۳ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Simon Cellan Jones
ژانر: Adventure
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-23 (۴ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Animation
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Damsel (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-08 (۱۸ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: Juan Carlos Fresnadillo
ژانر: Action, Adventure, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.1
امتیاز متاکریتیک: 46%
مدت زمان: 85 دقیقه

Mean Girls (2024)

تاریخ انتشار: 2024-01-12 (۲۲ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr.
ژانر: Comedy, Musical
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

IF (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-17 (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)
کارگردان: John Krasinski
ژانر: Comedy, Drama, Family
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Miller's Girl (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-22 (۳ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: Jade Halley Bartlett
ژانر: Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

From the Ashes (2024)

تاریخ انتشار: 2024-12-01 (۱۱ آذر ۱۴۰۳)
کارگردان: Jeremy Wiles
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Gladiator 2 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-11-22 (۲ آذر ۱۴۰۳)
کارگردان: Ridley Scott
ژانر: Action, Adventure, Drama
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Despicable Me 4 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-07-03 (۱۳ تیر ۱۴۰۳)
کارگردان: Chris Renaud, Patrick Delage
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

A Quiet Place: Day One (2024)

تاریخ انتشار: 2024-06-28 (۸ تیر ۱۴۰۳)
کارگردان: Michael Sarnoski
ژانر: Drama, Horror, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Watchers (2024)

تاریخ انتشار: 2024-06-07 (۱۸ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Ishana Shyamalan
ژانر: Fantasy, Horror, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Challengers (2024)

تاریخ انتشار: 2024-04-26 (۷ اردیبهشت ۱۴۰۳)
کارگردان: Luca Guadagnino
ژانر: Drama, Romance, Sport
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Welcome to Derry (TV Series 2024– )

تاریخ انتشار: نامشخص
کارگردان: نامشخص
ژانر: Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Tiger's Apprentice (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-02 (۱۳ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: Raman Hui, Yong Duk Jhun, Paul Watling
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Mickey 17 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-29 (۱۰ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Bong Joon Ho
ژانر: Adventure, Drama, Sci-Fi
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Kung Fu Panda 4 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-29 (۱۰ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Mike Mitchell, Stephanie Stine
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: China, USA
زبان: Chinese, English, Mandarin
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-29 (۱۰ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Gil Kenan
ژانر: Adventure, Comedy, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص