زبان: English

The Holdovers (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-10 (۱۹ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Alexander Payne
ژانر: Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: 81
مدت زمان: 133 دقیقه

Sonic the Hedgehog 3 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-12-20 (۳۰ آذر ۱۴۰۳)
کارگردان: Jeff Fowler
ژانر: Action, Adventure, Comedy
کشور: Japan, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Furiosa (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-24 (۴ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: George Miller
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: Australia, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Fast Charlie (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-08 (۱۷ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Phillip Noyce
ژانر: Action
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 8.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Kraven the Hunter (2024)

تاریخ انتشار: 2024-08-30 (۹ شهریور ۱۴۰۳)
کارگردان: J.C. Chandor
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Memory (2023)

تاریخ انتشار: نامشخص
کارگردان: Michel Franco
ژانر: Drama
کشور: Chile, Mexico, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 7
امتیاز متاکریتیک: 73
مدت زمان: 100 دقیقه

Alien: Romulus (2024)

تاریخ انتشار: 2024-08-16 (۲۶ مرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Fede Alvarez
ژانر: Horror, Sci-Fi
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Curse (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-11-10 (۱۹ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Comedy, Drama, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Marsh King's Daughter (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-03 (۱۲ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Neil Burger
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6
امتیاز متاکریتیک: 46
مدت زمان: 109 دقیقه

Scavengers Reign (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-19 (۲۷ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Adventure, Animation, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

All the Light We Cannot See (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-02 (۱۱ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, History, War
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Scott Pilgrim Takes Off (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-17 (۲۶ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, Japan, USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: نامشخص

Blue Eye Samurai (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-03 (۱۲ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Agatha: All Along (TV Series 2024– )

تاریخ انتشار: نامشخص
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Comedy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Inside Out 2 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-06-14 (۲۵ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Kelsey Mann
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: Japan, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Sly (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-03 (۱۲ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Thom Zimny
ژانر: Biography, Documentary
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7
امتیاز متاکریتیک: 62
مدت زمان: 95 دقیقه

Scarygirl (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-26 (۴ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Ricard Cussó, Tania Vincent
ژانر: Adventure, Animation, Fantasy
کشور: Australia
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 5.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 90 دقیقه

Fair Play (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Chloe Domont
ژانر: Drama, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: 73
مدت زمان: 113 دقیقه

The Garfield Movie (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-24 (۴ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Mark Dindal
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Terrifier 3 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-10-25 (۴ آبان ۱۴۰۳)
کارگردان: Damien Leone
ژانر: Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص