ژانر: Animation

Code Geass: Lelouch of the Re;Surrection (2019)

تاریخ انتشار: 2019-05-05 (۱۵ اردیبهشت ۱۳۹۸)
کارگردان: Gorô Taniguchi
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: Not Rated
امتیاز IMDb: 7.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 112 دقیقه

Zom 100: Bucket List of the Dead (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-07-09 (۱۸ تیر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Animation, Comedy
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 7.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Demon Slayer: Kimetsu No Yaiba - To the Hashira Training (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-23 (۴ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Animation
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Turning Red (2022)

تاریخ انتشار: 2022-03-11 (۲۰ اسفند ۱۴۰۰)
کارگردان: Domee Shi
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: Canada, USA
زبان: Cantonese, English, Korean
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 100 دقیقه

Migration (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Benjamin Renner, Guylo Homsy
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, France, USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.1
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 92 دقیقه

Chainsaw Man (TV Series 2022– )

تاریخ انتشار: 2022-10-11 (۱۹ مهر ۱۴۰۱)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Cowboy Bebop (TV Series 1998–1999)

تاریخ انتشار: 2001-09-02 (۱۱ شهریور ۱۳۸۰)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 8.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Fire Force (TV Series 2019– )

تاریخ انتشار: 2019-07-05 (۱۴ تیر ۱۳۹۸)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Animation, Drama
کشور: Japan
زبان: Hindi, Japanese
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Demon Slayer: Kimetsu no Yaiba (TV Series 2019– )

تاریخ انتشار: 2021-01-22 (۳ بهمن ۱۳۹۹)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Japan
زبان: English, Japanese
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 8.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Despicable Me 4 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-07-03 (۱۳ تیر ۱۴۰۳)
کارگردان: Chris Renaud, Patrick Delage
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Tiger's Apprentice (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-02 (۱۳ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: Raman Hui, Yong Duk Jhun, Paul Watling
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Kung Fu Panda 4 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-29 (۱۰ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Mike Mitchell, Stephanie Stine
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: China, USA
زبان: Chinese, English, Mandarin
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Luca (2021)

تاریخ انتشار: 2021-06-18 (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)
کارگردان: Enrico Casarosa
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: USA
زبان: English, Italian
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 95 دقیقه

Suicide Squad Isekai (TV Series 2024– )

تاریخ انتشار: نامشخص
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Scavengers Reign (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-19 (۲۷ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Adventure, Animation, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Pluto (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-26 (۴ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Animation, Drama
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Scott Pilgrim Takes Off (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-17 (۲۶ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, Japan, USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: نامشخص

Blue Eye Samurai (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-03 (۱۲ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Inside Out 2 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-06-14 (۲۵ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Kelsey Mann
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: Japan, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Scarygirl (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-26 (۴ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Ricard Cussó, Tania Vincent
ژانر: Adventure, Animation, Fantasy
کشور: Australia
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 5.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 90 دقیقه