ژانر: Horror

Alien: Romulus (2024)

تاریخ انتشار: 2024-08-16 (۲۶ مرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Fede Alvarez
ژانر: Horror, Sci-Fi
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Terrifier 3 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-10-25 (۴ آبان ۱۴۰۳)
کارگردان: Damien Leone
ژانر: Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Nosferatu (2024)

تاریخ انتشار: نامشخص
کارگردان: Robert Eggers
ژانر: Fantasy, Horror, Mystery
کشور: Czech Republic, USA
زبان: English, German, Romanian, Russian
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Babysitter (2017)

تاریخ انتشار: 2017-10-13 (۲۱ مهر ۱۳۹۶)
کارگردان: McG
ژانر: Comedy, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 6.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 85 دقیقه

Pet Sematary: Bloodlines (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Lindsey Anderson Beer
ژانر: Fantasy, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 4.7
امتیاز متاکریتیک: 31
مدت زمان: 87 دقیقه

Five Nights at Freddy's (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-27 (۵ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Emma Tammi
ژانر: Horror, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 5.5
امتیاز متاکریتیک: 33
مدت زمان: 109 دقیقه

Supernatural (TV Series 2005–2020)

تاریخ انتشار: 2005-09-13 (۲۲ شهریور ۱۳۸۴)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Fantasy, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: 60
مدت زمان: نامشخص

The Fall of the House of Usher (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-10-12 (۲۰ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Walking Dead: Daryl Dixon (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-09-10 (۱۹ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 8.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

A Haunting in Venice (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-15 (۲۴ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Kenneth Branagh
ژانر: Crime, Drama, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 103 دقیقه

Halloween Kills (2021)

تاریخ انتشار: 2021-10-15 (۲۳ مهر ۱۴۰۰)
کارگردان: David Gordon Green
ژانر: Action, Horror, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 105 دقیقه

Get Out (2017)

تاریخ انتشار: 2017-02-24 (۶ اسفند ۱۳۹۵)
کارگردان: Jordan Peele
ژانر: Horror, Mystery, Thriller
کشور: Japan, USA
زبان: English, Swahili
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 104 دقیقه

Annihilation (2018)

تاریخ انتشار: 2018-02-23 (۴ اسفند ۱۳۹۶)
کارگردان: Alex Garland
ژانر: Adventure, Drama, Horror
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 115 دقیقه

Alien (1979)

تاریخ انتشار: 1979-06-22 (۱ تیر ۱۳۵۸)
کارگردان: Ridley Scott
ژانر: Horror, Sci-Fi
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 117 دقیقه

Talk to Me (2022)

تاریخ انتشار: 2023-07-28 (۶ مرداد ۱۴۰۲)
کارگردان: Danny Philippou, Michael Philippou
ژانر: Horror, Thriller
کشور: Australia, UK
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: 76
مدت زمان: 95 دقیقه

Hannibal (TV Series 2013–2015)

تاریخ انتشار: 2013-04-04 (۱۵ فروردین ۱۳۹۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Crime, Drama, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Zombie Town (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-01 (۱۰ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Peter Lepeniotis
ژانر: Comedy, Horror
کشور: Canada
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 4.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 92 دقیقه

Vindicta (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Sean McNamara
ژانر: Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Godzilla Minus One (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-01 (۱۰ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Takashi Yamazaki
ژانر: Action, Adventure, Horror
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Chucky (TV Series 2021– )

تاریخ انتشار: 2021-10-12 (۲۰ مهر ۱۴۰۰)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Horror, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 7.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص