ژانر: Thriller

The Curse (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-11-10 (۱۹ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Comedy, Drama, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Ballerina (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Chung-Hyun Lee
ژانر: Action, Thriller
کشور: South Korea
زبان: Korean
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 6.2
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 92 دقیقه

Nowhere (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-29 (۷ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Albert Pintó
ژانر: Drama, Thriller
کشور: Spain
زبان: Spanish
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 6.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 109 دقیقه

Fair Play (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Chloe Domont
ژانر: Drama, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: 73
مدت زمان: 113 دقیقه

The Beekeeper (2024)

تاریخ انتشار: 2024-01-12 (۲۲ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: David Ayer
ژانر: Action, Thriller
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Retribution (2023)

تاریخ انتشار: 2023-08-25 (۳ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Nimród Antal
ژانر: Action, Thriller
کشور: France, Germany, Spain, USA
زبان: English, German
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.3
امتیاز متاکریتیک: 43
مدت زمان: 91 دقیقه

In the Fire (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-13 (۲۱ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Conor Allyn
ژانر: Thriller
کشور: Italy, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 2.8
امتیاز متاکریتیک: 4.4
مدت زمان: 87 دقیقه

Five Nights at Freddy's (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-27 (۵ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Emma Tammi
ژانر: Horror, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 5.5
امتیاز متاکریتیک: 33
مدت زمان: 109 دقیقه

F9: The Fast Saga (2021)

تاریخ انتشار: 2021-06-25 (۴ تیر ۱۴۰۰)
کارگردان: Justin Lin
ژانر: Action, Crime, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 5.2
امتیاز متاکریتیک: 58
مدت زمان: 143 دقیقه

6 Underground (2019)

تاریخ انتشار: 2019-12-13 (۲۲ آذر ۱۳۹۸)
کارگردان: Michael Bay
ژانر: Action, Thriller
کشور: USA
زبان: Cantonese, English, French, Italian, Spanish, Turkmen, Ukrainian
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.1
امتیاز متاکریتیک: 41
مدت زمان: 128 دقیقه

Halloween Kills (2021)

تاریخ انتشار: 2021-10-15 (۲۳ مهر ۱۴۰۰)
کارگردان: David Gordon Green
ژانر: Action, Horror, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 105 دقیقه

Get Out (2017)

تاریخ انتشار: 2017-02-24 (۶ اسفند ۱۳۹۵)
کارگردان: Jordan Peele
ژانر: Horror, Mystery, Thriller
کشور: Japan, USA
زبان: English, Swahili
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 104 دقیقه

Ozark (TV Series 2017–2022)

تاریخ انتشار: 2017-07-21 (۳۰ تیر ۱۳۹۶)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Crime, Drama, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.5
امتیاز متاکریتیک: 69
مدت زمان: نامشخص

Twisters (2024)

تاریخ انتشار: 2024-07-19 (۲۹ تیر ۱۴۰۳)
کارگردان: Lee Isaac Chung
ژانر: Action, Adventure, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Finestkind (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-08 (۱۷ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Brian Helgeland
ژانر: Crime, Drama, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 126 دقیقه

The Dark Knight Rises (2012)

تاریخ انتشار: 2012-07-20 (۳۰ تیر ۱۳۹۱)
کارگردان: Christopher Nolan
ژانر: Action, Drama, Thriller
کشور: UK, USA
زبان: Arabic, English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 164 دقیقه

Enter the Dragon (1973)

تاریخ انتشار: 1973-08-19 (۲۸ مرداد ۱۳۵۲)
کارگردان: Robert Clouse
ژانر: Action, Crime, Thriller
کشور: Hong Kong, USA
زبان: Cantonese, English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: 83
مدت زمان: 102 دقیقه

Casino Royale (2006)

تاریخ انتشار: 2006-11-17 (۲۶ آبان ۱۳۸۵)
کارگردان: Martin Campbell
ژانر: Action, Adventure, Thriller
کشور: Bahamas, Czech Republic, Germany, UK, USA
زبان: English, French, German, Italian, Serbian
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 80
مدت زمان: 144 دقیقه

The Bourne Ultimatum (2007)

تاریخ انتشار: 2007-08-03 (۱۲ مرداد ۱۳۸۶)
کارگردان: Paul Greengrass
ژانر: Action, Mystery, Thriller
کشور: France, Germany, Spain, USA
زبان: Arabic, English, French, Italian, Russian, Spanish
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 115 دقیقه

Speed (1994)

تاریخ انتشار: 1994-06-10 (۲۰ خرداد ۱۳۷۳)
کارگردان: Jan de Bont
ژانر: Action, Adventure, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.3
امتیاز متاکریتیک: 78
مدت زمان: 116 دقیقه