ژانر: Fantasy

Heroes Reborn (TV Series 2015–2016)

تاریخ انتشار: 2015-09-24 (۲ مهر ۱۳۹۴)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Fantasy, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: 53
مدت زمان: نامشخص

Damsel (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-08 (۱۸ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: Juan Carlos Fresnadillo
ژانر: Action, Adventure, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.1
امتیاز متاکریتیک: 46%
مدت زمان: 85 دقیقه

The Watchers (2024)

تاریخ انتشار: 2024-06-07 (۱۸ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Ishana Shyamalan
ژانر: Fantasy, Horror, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-29 (۱۰ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Gil Kenan
ژانر: Adventure, Comedy, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Green Mile (1999)

تاریخ انتشار: 1999-12-10 (۱۹ آذر ۱۳۷۸)
کارگردان: Frank Darabont
ژانر: Crime, Drama, Fantasy
کشور: USA
زبان: English, French
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 189 دقیقه

Scarygirl (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-26 (۴ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Ricard Cussó, Tania Vincent
ژانر: Adventure, Animation, Fantasy
کشور: Australia
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 5.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 90 دقیقه

Nosferatu (2024)

تاریخ انتشار: نامشخص
کارگردان: Robert Eggers
ژانر: Fantasy, Horror, Mystery
کشور: Czech Republic, USA
زبان: English, German, Romanian, Russian
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Tomb Raider (2018)

تاریخ انتشار: 2018-03-16 (۲۵ اسفند ۱۳۹۶)
کارگردان: Roar Uthaug
ژانر: Action, Adventure, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: Cantonese, English, Hindi
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 119 دقیقه

The Penguin (TV Series 2024– )

تاریخ انتشار: نامشخص
کارگردان: نامشخص
ژانر: Crime, Drama, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Superman: Legacy (2025)

تاریخ انتشار: 2025-07-11 (۲۰ تیر ۱۴۰۴)
کارگردان: James Gunn
ژانر: Action, Adventure, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Pet Sematary: Bloodlines (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Lindsey Anderson Beer
ژانر: Fantasy, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 4.7
امتیاز متاکریتیک: 31
مدت زمان: 87 دقیقه

Supernatural (TV Series 2005–2020)

تاریخ انتشار: 2005-09-13 (۲۲ شهریور ۱۳۸۴)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Fantasy, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: 60
مدت زمان: نامشخص

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

تاریخ انتشار: 2010-11-19 (۲۸ آبان ۱۳۸۹)
کارگردان: David Yates
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 7.7
امتیاز متاکریتیک: 65
مدت زمان: 146 دقیقه

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

تاریخ انتشار: 2002-11-15 (۲۴ آبان ۱۳۸۱)
کارگردان: Chris Columbus
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: 63
مدت زمان: 161 دقیقه

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

تاریخ انتشار: 2011-07-15 (۲۴ تیر ۱۳۹۰)
کارگردان: David Yates
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8.1
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 130 دقیقه

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

تاریخ انتشار: 2004-06-04 (۱۵ خرداد ۱۳۸۳)
کارگردان: Alfonso Cuarón
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin, Old English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.9
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: 142 دقیقه

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

تاریخ انتشار: 2005-11-18 (۲۷ آبان ۱۳۸۴)
کارگردان: Mike Newell
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, French, Latin
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 7.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 157 دقیقه

Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

تاریخ انتشار: 2001-11-16 (۲۵ آبان ۱۳۸۰)
کارگردان: Chris Columbus
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: 65
مدت زمان: 152 دقیقه

Sorry to Bother You (2018)

تاریخ انتشار: 2018-07-13 (۲۲ تیر ۱۳۹۷)
کارگردان: Boots Riley
ژانر: Comedy, Drama, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.9
امتیاز متاکریتیک: 80
مدت زمان: 112 دقیقه

The Dark Tower (2017)

تاریخ انتشار: 2017-08-04 (۱۳ مرداد ۱۳۹۶)
کارگردان: Nikolaj Arcel
ژانر: Action, Adventure, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 5.6
امتیاز متاکریتیک: 34
مدت زمان: 95 دقیقه