ژانر: Comedy

Zom 100: Bucket List of the Dead (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-07-09 (۱۸ تیر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Animation, Comedy
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 7.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Turning Red (2022)

تاریخ انتشار: 2022-03-11 (۲۰ اسفند ۱۴۰۰)
کارگردان: Domee Shi
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: Canada, USA
زبان: Cantonese, English, Korean
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 100 دقیقه

In Bruges (2008)

تاریخ انتشار: 2008-02-29 (۱۰ اسفند ۱۳۸۶)
کارگردان: Martin McDonagh
ژانر: Comedy, Crime, Drama
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 107 دقیقه

Mean Girls (2024)

تاریخ انتشار: 2024-01-12 (۲۲ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr.
ژانر: Comedy, Musical
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

IF (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-17 (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)
کارگردان: John Krasinski
ژانر: Comedy, Drama, Family
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Miller's Girl (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-22 (۳ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: Jade Halley Bartlett
ژانر: Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Bullet Train (2022)

تاریخ انتشار: 2022-08-05 (۱۴ مرداد ۱۴۰۱)
کارگردان: David Leitch
ژانر: Action, Comedy, Thriller
کشور: Japan, USA
زبان: English, Japanese, Russian, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 127 دقیقه

Violent Night (2022)

تاریخ انتشار: 2022-12-02 (۱۱ آذر ۱۴۰۱)
کارگردان: Tommy Wirkola
ژانر: Action, Comedy, Thriller
کشور: Canada, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: 55
مدت زمان: 112 دقیقه

Obliterated (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-11-30 (۹ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 5.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Archies (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-07 (۱۶ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Zoya Akhtar
ژانر: Comedy, Drama, Musical
کشور: India
زبان: English, Hindi
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 141 دقیقه

Saltburn (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Emerald Fennell
ژانر: Comedy, Drama, Thriller
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.5
امتیاز متاکریتیک: 60
مدت زمان: 131 دقیقه

Family Switch (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-30 (۹ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: McG
ژانر: Comedy, Family
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 101 دقیقه

Despicable Me 4 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-07-03 (۱۳ تیر ۱۴۰۳)
کارگردان: Chris Renaud, Patrick Delage
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Ghostbusters: Frozen Empire (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-29 (۱۰ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Gil Kenan
ژانر: Adventure, Comedy, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Luca (2021)

تاریخ انتشار: 2021-06-18 (۲۸ خرداد ۱۴۰۰)
کارگردان: Enrico Casarosa
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: USA
زبان: English, Italian
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 95 دقیقه

American Fiction (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Cord Jefferson
ژانر: Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: 117 دقیقه

The Hangover Part II (2011)

تاریخ انتشار: 2011-05-26 (۵ خرداد ۱۳۹۰)
کارگردان: Todd Phillips
ژانر: Comedy
کشور: USA
زبان: English, Thai
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.5
امتیاز متاکریتیک: 44
مدت زمان: 102 دقیقه

Men in Black II (2002)

تاریخ انتشار: 2002-07-03 (۱۲ تیر ۱۳۸۱)
کارگردان: Barry Sonnenfeld
ژانر: Action, Adventure, Comedy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.2
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 88 دقیقه

Yu Yu Hakusho (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-12-14 (۲۳ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Comedy
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Freelance (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-27 (۵ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Pierre Morel
ژانر: Action, Comedy
کشور: USA
زبان: English, French, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.4
امتیاز متاکریتیک: 24
مدت زمان: 108 دقیقه