کشور: UK

Alien: Romulus (2024)

تاریخ انتشار: 2024-08-16 (۲۶ مرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Fede Alvarez
ژانر: Horror, Sci-Fi
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Garfield Movie (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-24 (۴ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Mark Dindal
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Beekeeper (2024)

تاریخ انتشار: 2024-01-12 (۲۲ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: David Ayer
ژانر: Action, Thriller
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Mr. & Mrs. Smith (TV Series 2024– )

تاریخ انتشار: 2024-02-02 (۱۳ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Comedy, Crime
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Tomb Raider (2018)

تاریخ انتشار: 2018-03-16 (۲۵ اسفند ۱۳۹۶)
کارگردان: Roar Uthaug
ژانر: Action, Adventure, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: Cantonese, English, Hindi
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 119 دقیقه

The Wonderful Story of Henry Sugar (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-27 (۵ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Wes Anderson
ژانر: Adventure, Comedy, Short
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 37 دقیقه

Jeanne du Barry (2023)

تاریخ انتشار: 2023-05-16 (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲)
کارگردان: Maïwenn
ژانر: Biography, Drama, History
کشور: Belgium, France, Russia, Saudi Arabia, UK
زبان: French
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: 51
مدت زمان: 113 دقیقه

Love at First Sight (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-15 (۲۴ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Vanessa Caswill
ژانر: Drama, Romance
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: 55
مدت زمان: 91 دقیقه

Harry Potter and the Order of the Phoenix (2007)

تاریخ انتشار: 2007-07-11 (۲۰ تیر ۱۳۸۶)
کارگردان: David Yates
ژانر: Action, Adventure, Family
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 7.5
امتیاز متاکریتیک: 71
مدت زمان: 138 دقیقه

Harry Potter and the Half-Blood Prince (2009)

تاریخ انتشار: 2009-07-15 (۲۴ تیر ۱۳۸۸)
کارگردان: David Yates
ژانر: Action, Adventure, Family
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: 78
مدت زمان: 153 دقیقه

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 1 (2010)

تاریخ انتشار: 2010-11-19 (۲۸ آبان ۱۳۸۹)
کارگردان: David Yates
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 7.7
امتیاز متاکریتیک: 65
مدت زمان: 146 دقیقه

Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)

تاریخ انتشار: 2002-11-15 (۲۴ آبان ۱۳۸۱)
کارگردان: Chris Columbus
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: 63
مدت زمان: 161 دقیقه

Harry Potter and the Deathly Hallows: Part 2 (2011)

تاریخ انتشار: 2011-07-15 (۲۴ تیر ۱۳۹۰)
کارگردان: David Yates
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8.1
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 130 دقیقه

Harry Potter and the Prisoner of Azkaban (2004)

تاریخ انتشار: 2004-06-04 (۱۵ خرداد ۱۳۸۳)
کارگردان: Alfonso Cuarón
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin, Old English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.9
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: 142 دقیقه

Harry Potter and the Goblet of Fire (2005)

تاریخ انتشار: 2005-11-18 (۲۷ آبان ۱۳۸۴)
کارگردان: Mike Newell
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, French, Latin
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 7.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 157 دقیقه

Harry Potter and the Sorcerer's Stone (2001)

تاریخ انتشار: 2001-11-16 (۲۵ آبان ۱۳۸۰)
کارگردان: Chris Columbus
ژانر: Adventure, Family, Fantasy
کشور: UK, USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: 65
مدت زمان: 152 دقیقه

Dolittle (2020)

تاریخ انتشار: 2020-01-17 (۲۷ دی ۱۳۹۸)
کارگردان: Stephen Gaghan
ژانر: Adventure, Comedy, Family
کشور: China, Japan, UK, USA
زبان: English, French
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 5.6
امتیاز متاکریتیک: 26
مدت زمان: 101 دقیقه

Hitman's Wife's Bodyguard (2021)

تاریخ انتشار: 2021-06-16 (۲۶ خرداد ۱۴۰۰)
کارگردان: Patrick Hughes
ژانر: Action, Comedy, Crime
کشور: Bulgaria, France, Sweden, UK, USA
زبان: English, Japanese, Russian, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.1
امتیاز متاکریتیک: 32
مدت زمان: 100 دقیقه

Gandhi (1982)

تاریخ انتشار: 1983-02-25 (۶ اسفند ۱۳۶۱)
کارگردان: Richard Attenborough
ژانر: Biography, Drama, History
کشور: India, South Africa, UK, USA
زبان: English, Hindi
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 79
مدت زمان: 191 دقیقه

The Dark Knight Rises (2012)

تاریخ انتشار: 2012-07-20 (۳۰ تیر ۱۳۹۱)
کارگردان: Christopher Nolan
ژانر: Action, Drama, Thriller
کشور: UK, USA
زبان: Arabic, English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 164 دقیقه