ژانر: Mystery

From the Ashes (2024)

تاریخ انتشار: 2024-12-01 (۱۱ آذر ۱۴۰۳)
کارگردان: Jeremy Wiles
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Watchers (2024)

تاریخ انتشار: 2024-06-07 (۱۸ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Ishana Shyamalan
ژانر: Fantasy, Horror, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Eileen (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-08 (۱۷ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: William Oldroyd
ژانر: Drama, Mystery, Thriller
کشور: South Korea, UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: 71
مدت زمان: 97 دقیقه

It's a Wonderful Knife (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-01 (۱۰ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Tyler MacIntyre
ژانر: Comedy, Horror, Mystery
کشور: Canada, UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 87 دقیقه

True Detective (TV Series 2014– )

تاریخ انتشار: 2014-01-12 (۲۲ دی ۱۳۹۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Oldboy (2003)

تاریخ انتشار: 2003-11-21 (۳۰ آبان ۱۳۸۲)
کارگردان: Park Chan-wook
ژانر: Action, Drama, Mystery
کشور: South Korea
زبان: Korean
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 120 دقیقه

Manhunter (1986)

تاریخ انتشار: 1986-08-15 (۲۴ مرداد ۱۳۶۵)
کارگردان: Michael Mann
ژانر: Crime, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.2
امتیاز متاکریتیک: 75
مدت زمان: 120 دقیقه

8MM (1999)

تاریخ انتشار: 1999-02-26 (۷ اسفند ۱۳۷۷)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: Germany, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 123 دقیقه

The Black Phone (2021)

تاریخ انتشار: 2022-06-24 (۳ تیر ۱۴۰۱)
کارگردان: Scott Derrickson
ژانر: Horror, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.9
امتیاز متاکریتیک: 65
مدت زمان: 103 دقیقه

The Marsh King's Daughter (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-03 (۱۲ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Neil Burger
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6
امتیاز متاکریتیک: 46
مدت زمان: 109 دقیقه

Fair Play (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Chloe Domont
ژانر: Drama, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: 73
مدت زمان: 113 دقیقه

Nosferatu (2024)

تاریخ انتشار: نامشخص
کارگردان: Robert Eggers
ژانر: Fantasy, Horror, Mystery
کشور: Czech Republic, USA
زبان: English, German, Romanian, Russian
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Reptile (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-29 (۷ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Grant Singer
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: 52
مدت زمان: 134 دقیقه

Big Little Lies (TV Series 2017–2019)

تاریخ انتشار: 2017-02-19 (۱ اسفند ۱۳۹۵)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: 78
مدت زمان: نامشخص

Five Nights at Freddy's (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-27 (۵ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Emma Tammi
ژانر: Horror, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 5.5
امتیاز متاکریتیک: 33
مدت زمان: 109 دقیقه

Heavenly Delusion (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-04-01 (۱۲ فروردین ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Adventure, Animation, Mystery
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Get Out (2017)

تاریخ انتشار: 2017-02-24 (۶ اسفند ۱۳۹۵)
کارگردان: Jordan Peele
ژانر: Horror, Mystery, Thriller
کشور: Japan, USA
زبان: English, Swahili
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 104 دقیقه

The Bourne Ultimatum (2007)

تاریخ انتشار: 2007-08-03 (۱۲ مرداد ۱۳۸۶)
کارگردان: Paul Greengrass
ژانر: Action, Mystery, Thriller
کشور: France, Germany, Spain, USA
زبان: Arabic, English, French, Italian, Russian, Spanish
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 115 دقیقه

Moon (2009)

تاریخ انتشار: 2009-07-10 (۱۹ تیر ۱۳۸۸)
کارگردان: Duncan Jones
ژانر: Drama, Mystery, Sci-Fi
کشور: UK, USA
زبان: English, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: 67
مدت زمان: 97 دقیقه

Ad Astra (2019)

تاریخ انتشار: 2019-09-20 (۲۹ شهریور ۱۳۹۸)
کارگردان: James Gray
ژانر: Adventure, Drama, Mystery
کشور: Brazil, China, USA
زبان: English, Norwegian
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 123 دقیقه