ژانر: Drama

Bridgerton (TV Series 2020– )

تاریخ انتشار: 2020-12-25 (۵ دی ۱۳۹۹)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Romance
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: 73
مدت زمان: نامشخص

Expats (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2024-01-26 (۶ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Regime (TV Series 2024– )

تاریخ انتشار: 2024-03-03 (۱۳ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Gyeongseong Creature (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Drama, History
کشور: South Korea
زبان: Korean
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Iron Claw (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Sean Durkin
ژانر: Biography, Drama, Sport
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 130 دقیقه

Heroes Reborn (TV Series 2015–2016)

تاریخ انتشار: 2015-09-24 (۲ مهر ۱۳۹۴)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Fantasy, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: 53
مدت زمان: نامشخص

Jupiter's Legacy (TV Series 2021–2021)

تاریخ انتشار: 2021-05-07 (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: 45
مدت زمان: نامشخص

La Femme Nikita (TV Series 1997–2001)

تاریخ انتشار: 1997-01-13 (۲۴ دی ۱۳۷۵)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: Canada
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Villainess (2017)

تاریخ انتشار: 2017-06-08 (۱۸ خرداد ۱۳۹۶)
کارگردان: Jung Byung-gil
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: South Korea
زبان: Korean
درجه سنی: Not Rated
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: 64
مدت زمان: 124 دقیقه

In Bruges (2008)

تاریخ انتشار: 2008-02-29 (۱۰ اسفند ۱۳۸۶)
کارگردان: Martin McDonagh
ژانر: Comedy, Crime, Drama
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 107 دقیقه

Collateral (2004)

تاریخ انتشار: 2004-08-06 (۱۶ مرداد ۱۳۸۳)
کارگردان: Michael Mann
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: USA
زبان: English, French, Korean, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.5
امتیاز متاکریتیک: 71
مدت زمان: 120 دقیقه

IF (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-17 (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)
کارگردان: John Krasinski
ژانر: Comedy, Drama, Family
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Miller's Girl (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-22 (۳ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: Jade Halley Bartlett
ژانر: Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Léon: The Professional (1994)

تاریخ انتشار: 1994-11-18 (۲۷ آبان ۱۳۷۳)
کارگردان: Luc Besson
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: France, USA
زبان: English, French, Italian
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 110 دقیقه

The Northman (2022)

تاریخ انتشار: 2022-04-22 (۲ اردیبهشت ۱۴۰۱)
کارگردان: Robert Eggers
ژانر: Action, Adventure, Drama
کشور: China, UK, USA
زبان: English, Norse, Old, Ukrainian
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: 137 دقیقه

Obliterated (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-11-30 (۹ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 5.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Archies (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-07 (۱۶ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Zoya Akhtar
ژانر: Comedy, Drama, Musical
کشور: India
زبان: English, Hindi
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 141 دقیقه

Saltburn (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Emerald Fennell
ژانر: Comedy, Drama, Thriller
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.5
امتیاز متاکریتیک: 60
مدت زمان: 131 دقیقه

Animal (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-01 (۱۰ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Sandeep Reddy Vanga
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: India
زبان: English, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 7.2
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 204 دقیقه

Fire Force (TV Series 2019– )

تاریخ انتشار: 2019-07-05 (۱۴ تیر ۱۳۹۸)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Animation, Drama
کشور: Japan
زبان: Hindi, Japanese
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص