کشور: Canada

Turning Red (2022)

تاریخ انتشار: 2022-03-11 (۲۰ اسفند ۱۴۰۰)
کارگردان: Domee Shi
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: Canada, USA
زبان: Cantonese, English, Korean
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 100 دقیقه

Migration (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Benjamin Renner, Guylo Homsy
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, France, USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.1
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 92 دقیقه

Cowboy Bebop (TV Series 1998–1999)

تاریخ انتشار: 2001-09-02 (۱۱ شهریور ۱۳۸۰)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 8.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

La Femme Nikita (TV Series 1997–2001)

تاریخ انتشار: 1997-01-13 (۲۴ دی ۱۳۷۵)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: Canada
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Lucy (2014)

تاریخ انتشار: 2014-07-25 (۳ مرداد ۱۳۹۳)
کارگردان: Luc Besson
ژانر: Action, Sci-Fi, Thriller
کشور: Canada, France, Germany, Taiwan, UK, USA
زبان: English, French, German, Italian, Korean, Mandarin, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 89 دقیقه

Violent Night (2022)

تاریخ انتشار: 2022-12-02 (۱۱ آذر ۱۴۰۱)
کارگردان: Tommy Wirkola
ژانر: Action, Comedy, Thriller
کشور: Canada, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: 55
مدت زمان: 112 دقیقه

It's a Wonderful Knife (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-01 (۱۰ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Tyler MacIntyre
ژانر: Comedy, Horror, Mystery
کشور: Canada, UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 87 دقیقه

Scott Pilgrim Takes Off (TV Series 2023–2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-17 (۲۶ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, Japan, USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: نامشخص

The Retirement Plan (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-15 (۲۴ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Tim Brown
ژانر: Action, Comedy, Crime
کشور: Canada
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5
امتیاز متاکریتیک: 5.4
مدت زمان: 103 دقیقه

Zombie Town (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-01 (۱۰ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Peter Lepeniotis
ژانر: Comedy, Horror
کشور: Canada
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 4.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 92 دقیقه

Catch Me If You Can (2002)

تاریخ انتشار: 2002-12-25 (۴ دی ۱۳۸۱)
کارگردان: Steven Spielberg
ژانر: Biography, Crime, Drama
کشور: Canada, USA
زبان: English, French
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8.1
امتیاز متاکریتیک: 75
مدت زمان: 141 دقیقه

Vikings (TV Series 2013–2020)

تاریخ انتشار: 2013-03-03 (۱۳ اسفند ۱۳۹۱)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Drama
کشور: Canada, Ireland
زبان: Ancient (to 1453), Arabic, English, French, Greek, Latin, Norse, Old, Old English, Russian
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 8.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

House of Gucci (2021)

تاریخ انتشار: 2021-11-24 (۳ آذر ۱۴۰۰)
کارگردان: Ridley Scott
ژانر: Biography, Crime, Drama
کشور: Canada, USA
زبان: Arabic, English, French, Italian, Japanese
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: 59
مدت زمان: 158 دقیقه

Nope (2022)

تاریخ انتشار: 2022-07-22 (۳۱ تیر ۱۴۰۱)
کارگردان: Jordan Peele
ژانر: Horror, Mystery, Sci-Fi
کشور: Canada, Japan, USA
زبان: English, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 130 دقیقه

Black Adam (2022)

تاریخ انتشار: 2022-10-21 (۲۹ مهر ۱۴۰۱)
کارگردان: Jaume Collet-Serra
ژانر: Action, Adventure, Fantasy
کشور: Canada, Hungary, New Zealand, USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.3
امتیاز متاکریتیک: 41
مدت زمان: 125 دقیقه

The Boogeyman (2023)

تاریخ انتشار: 2023-06-02 (۱۲ خرداد ۱۴۰۲)
کارگردان: Rob Savage
ژانر: Horror, Mystery, Thriller
کشور: Canada, USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.1
امتیاز متاکریتیک: 55
مدت زمان: 98 دقیقه

65 (2023)

تاریخ انتشار: 2023-03-10 (۱۹ اسفند ۱۴۰۱)
کارگردان: Scott Beck, Bryan Woods
ژانر: Action, Adventure, Drama
کشور: Canada, USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 5.4
امتیاز متاکریتیک: 40
مدت زمان: 93 دقیقه

Ant-Man and the Wasp: Quantumania (2023)

تاریخ انتشار: 2023-02-17 (۲۸ بهمن ۱۴۰۱)
کارگردان: Peyton Reed
ژانر: Action, Adventure, Comedy
کشور: Australia, Canada, USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.1
امتیاز متاکریتیک: 48
مدت زمان: 124 دقیقه

To Catch a Killer (2023)

تاریخ انتشار: 2023-04-06 (۱۷ فروردین ۱۴۰۲)
کارگردان: Damián Szifron
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: Canada, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.5
امتیاز متاکریتیک: 43
مدت زمان: 119 دقیقه

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

تاریخ انتشار: 2023-05-05 (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)
کارگردان: James Gunn
ژانر: Action, Adventure, Comedy
کشور: Canada, France, New Zealand, USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 64
مدت زمان: 150 دقیقه