درجه سنی: R

The Holdovers (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-10 (۱۹ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Alexander Payne
ژانر: Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.4
امتیاز متاکریتیک: 81
مدت زمان: 133 دقیقه

Silent Night (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-01 (۱۰ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: John Woo
ژانر: Action
کشور: USA
زبان: None
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 104 دقیقه

The Marsh King's Daughter (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-03 (۱۲ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Neil Burger
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6
امتیاز متاکریتیک: 46
مدت زمان: 109 دقیقه

Sly (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-03 (۱۲ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Thom Zimny
ژانر: Biography, Documentary
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7
امتیاز متاکریتیک: 62
مدت زمان: 95 دقیقه

Fair Play (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Chloe Domont
ژانر: Drama, Mystery, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: 73
مدت زمان: 113 دقیقه

The Beekeeper (2024)

تاریخ انتشار: 2024-01-12 (۲۲ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: David Ayer
ژانر: Action, Thriller
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Hangover Part III (2013)

تاریخ انتشار: 2013-05-23 (۲ خرداد ۱۳۹۲)
کارگردان: Todd Phillips
ژانر: Comedy, Crime
کشور: USA
زبان: English, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.8
امتیاز متاکریتیک: 30
مدت زمان: 100 دقیقه

Reptile (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-29 (۷ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Grant Singer
ژانر: Crime, Drama, Mystery
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: 52
مدت زمان: 134 دقیقه

Priscilla (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-03 (۱۲ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Sofia Coppola
ژانر: Biography, Drama, Music
کشور: Italy, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.1
امتیاز متاکریتیک: 78
مدت زمان: 113 دقیقه

Retribution (2023)

تاریخ انتشار: 2023-08-25 (۳ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Nimród Antal
ژانر: Action, Thriller
کشور: France, Germany, Spain, USA
زبان: English, German
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.3
امتیاز متاکریتیک: 43
مدت زمان: 91 دقیقه

The Retirement Plan (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-15 (۲۴ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Tim Brown
ژانر: Action, Comedy, Crime
کشور: Canada
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5
امتیاز متاکریتیک: 5.4
مدت زمان: 103 دقیقه

In the Fire (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-13 (۲۱ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Conor Allyn
ژانر: Thriller
کشور: Italy, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 2.8
امتیاز متاکریتیک: 4.4
مدت زمان: 87 دقیقه

The Burial (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-13 (۲۱ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Maggie Betts
ژانر: Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.1
امتیاز متاکریتیک: 74
مدت زمان: 126 دقیقه

Pet Sematary: Bloodlines (2023)

تاریخ انتشار: 2023-10-06 (۱۴ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Lindsey Anderson Beer
ژانر: Fantasy, Horror
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 4.7
امتیاز متاکریتیک: 31
مدت زمان: 87 دقیقه

After Everything (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-13 (۲۲ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Castille Landon
ژانر: Drama, Romance
کشور: USA
زبان: English, Portuguese
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 4.6
امتیاز متاکریتیک: 5.3
مدت زمان: 93 دقیقه

A Star Is Born (2018)

تاریخ انتشار: 2018-10-05 (۱۳ مهر ۱۳۹۷)
کارگردان: Bradley Cooper
ژانر: Drama, Music, Romance
کشور: USA
زبان: English, French
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: 88
مدت زمان: 136 دقیقه

Sorry to Bother You (2018)

تاریخ انتشار: 2018-07-13 (۲۲ تیر ۱۳۹۷)
کارگردان: Boots Riley
ژانر: Comedy, Drama, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.9
امتیاز متاکریتیک: 80
مدت زمان: 112 دقیقه

Hitman's Wife's Bodyguard (2021)

تاریخ انتشار: 2021-06-16 (۲۶ خرداد ۱۴۰۰)
کارگردان: Patrick Hughes
ژانر: Action, Comedy, Crime
کشور: Bulgaria, France, Sweden, UK, USA
زبان: English, Japanese, Russian, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.1
امتیاز متاکریتیک: 32
مدت زمان: 100 دقیقه

The Matrix Resurrections (2021)

تاریخ انتشار: 2021-12-22 (۱ دی ۱۴۰۰)
کارگردان: Lana Wachowski
ژانر: Action, Sci-Fi
کشور: Australia, USA
زبان: English, French, Japanese, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.7
امتیاز متاکریتیک: 63
مدت زمان: 148 دقیقه

Mank (2020)

تاریخ انتشار: 2020-12-04 (۱۴ آذر ۱۳۹۹)
کارگردان: David Fincher
ژانر: Biography, Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English, German, Latin
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 131 دقیقه