کشور: USA

Bridgerton (TV Series 2020– )

تاریخ انتشار: 2020-12-25 (۵ دی ۱۳۹۹)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Romance
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 7.4
امتیاز متاکریتیک: 73
مدت زمان: نامشخص

Road House (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-21 (۲ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Doug Liman
ژانر: Action, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Expats (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2024-01-26 (۶ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Land of Bad (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-16 (۲۷ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: William Eubank
ژانر: Action, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 110 دقیقه

The Regime (TV Series 2024– )

تاریخ انتشار: 2024-03-03 (۱۳ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Arthur the King (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-22 (۳ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Simon Cellan Jones
ژانر: Adventure
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Turning Red (2022)

تاریخ انتشار: 2022-03-11 (۲۰ اسفند ۱۴۰۰)
کارگردان: Domee Shi
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: Canada, USA
زبان: Cantonese, English, Korean
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 100 دقیقه

Migration (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Benjamin Renner, Guylo Homsy
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, France, USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.1
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 92 دقیقه

The Iron Claw (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Sean Durkin
ژانر: Biography, Drama, Sport
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 130 دقیقه

Echo (TV Series 2023–2024)

تاریخ انتشار: 2024-01-10 (۲۰ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Crime
کشور: USA
زبان: American Sign Language, English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Inhumans (TV Series 2017–2017)

تاریخ انتشار: 2017-09-29 (۷ مهر ۱۳۹۶)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-PG
امتیاز IMDb: 4.9
امتیاز متاکریتیک: 27
مدت زمان: نامشخص

Heroes Reborn (TV Series 2015–2016)

تاریخ انتشار: 2015-09-24 (۲ مهر ۱۳۹۴)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Fantasy, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: 53
مدت زمان: نامشخص

Jupiter's Legacy (TV Series 2021–2021)

تاریخ انتشار: 2021-05-07 (۱۷ اردیبهشت ۱۴۰۰)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: 45
مدت زمان: نامشخص

In Bruges (2008)

تاریخ انتشار: 2008-02-29 (۱۰ اسفند ۱۳۸۶)
کارگردان: Martin McDonagh
ژانر: Comedy, Crime, Drama
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 107 دقیقه

Collateral (2004)

تاریخ انتشار: 2004-08-06 (۱۶ مرداد ۱۳۸۳)
کارگردان: Michael Mann
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: USA
زبان: English, French, Korean, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.5
امتیاز متاکریتیک: 71
مدت زمان: 120 دقیقه

Damsel (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-08 (۱۸ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: Juan Carlos Fresnadillo
ژانر: Action, Adventure, Fantasy
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 85 دقیقه

Mean Girls (2024)

تاریخ انتشار: 2024-01-12 (۲۲ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Samantha Jayne, Arturo Perez Jr.
ژانر: Comedy, Musical
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

IF (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-17 (۲۸ اردیبهشت ۱۴۰۳)
کارگردان: John Krasinski
ژانر: Comedy, Drama, Family
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Miller's Girl (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-22 (۳ اسفند ۱۴۰۲)
کارگردان: Jade Halley Bartlett
ژانر: Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Bullet Train (2022)

تاریخ انتشار: 2022-08-05 (۱۴ مرداد ۱۴۰۱)
کارگردان: David Leitch
ژانر: Action, Comedy, Thriller
کشور: Japan, USA
زبان: English, Japanese, Russian, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.3
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 127 دقیقه