ژانر: Sci-Fi

Inhumans (TV Series 2017–2017)

تاریخ انتشار: 2017-09-29 (۷ مهر ۱۳۹۶)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-PG
امتیاز IMDb: 4.9
امتیاز متاکریتیک: 27
مدت زمان: نامشخص

Heroes Reborn (TV Series 2015–2016)

تاریخ انتشار: 2015-09-24 (۲ مهر ۱۳۹۴)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama, Fantasy, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: 53
مدت زمان: نامشخص

Lucy (2014)

تاریخ انتشار: 2014-07-25 (۳ مرداد ۱۳۹۳)
کارگردان: Luc Besson
ژانر: Action, Sci-Fi, Thriller
کشور: Canada, France, Germany, Taiwan, UK, USA
زبان: English, French, German, Italian, Korean, Mandarin, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 89 دقیقه

A Quiet Place: Day One (2024)

تاریخ انتشار: 2024-06-28 (۸ تیر ۱۴۰۳)
کارگردان: Michael Sarnoski
ژانر: Drama, Horror, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Mickey 17 (2024)

تاریخ انتشار: 2024-03-29 (۱۰ فروردین ۱۴۰۳)
کارگردان: Bong Joon Ho
ژانر: Adventure, Drama, Sci-Fi
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Poor Things (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-08 (۱۷ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Yorgos Lanthimos
ژانر: Romance, Sci-Fi
کشور: Ireland, UK, USA
زبان: English, French, Portuguese
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 141 دقیقه

I.S.S. (2023)

تاریخ انتشار: 2024-01-26 (۶ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: Gabriela Cowperthwaite
ژانر: Sci-Fi, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.1
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 95 دقیقه

Furiosa (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-24 (۴ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: George Miller
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: Australia, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Kraven the Hunter (2024)

تاریخ انتشار: 2024-08-30 (۹ شهریور ۱۴۰۳)
کارگردان: J.C. Chandor
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Alien: Romulus (2024)

تاریخ انتشار: 2024-08-16 (۲۶ مرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Fede Alvarez
ژانر: Horror, Sci-Fi
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Madame Web (2024)

تاریخ انتشار: 2024-02-14 (۲۵ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: S.J. Clarkson
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Monarch: Legacy of Monsters (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-11-17 (۲۶ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: Japan, USA
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Kingdom of the Planet of the Apes (2024)

تاریخ انتشار: 2024-05-24 (۴ خرداد ۱۴۰۳)
کارگردان: Wes Ball
ژانر: Action, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Matrix Resurrections (2021)

تاریخ انتشار: 2021-12-22 (۱ دی ۱۴۰۰)
کارگردان: Lana Wachowski
ژانر: Action, Sci-Fi
کشور: Australia, USA
زبان: English, French, Japanese, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.7
امتیاز متاکریتیک: 63
مدت زمان: 148 دقیقه

War of the Worlds (2005)

تاریخ انتشار: 2005-06-29 (۸ تیر ۱۳۸۴)
کارگردان: Steven Spielberg
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 116 دقیقه

Don't Look Up (2021)

تاریخ انتشار: 2021-12-24 (۳ دی ۱۴۰۰)
کارگردان: Adam McKay
ژانر: Comedy, Drama, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.2
امتیاز متاکریتیک: 49
مدت زمان: 138 دقیقه

Face/Off (1997)

تاریخ انتشار: 1997-06-27 (۶ تیر ۱۳۷۶)
کارگردان: John Woo
ژانر: Action, Crime, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English, Latin
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.3
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: 138 دقیقه

Green Lantern (2011)

تاریخ انتشار: 2011-06-17 (۲۷ خرداد ۱۳۹۰)
کارگردان: Martin Campbell
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 5.5
امتیاز متاکریتیک: 39
مدت زمان: 114 دقیقه

The Pod Generation (2023)

تاریخ انتشار: 2023-08-24 (۲ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Sophie Barthes
ژانر: Comedy, Romance, Sci-Fi
کشور: UK
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 5.6
امتیاز متاکریتیک: 60
مدت زمان: 101 دقیقه

Solo: A Star Wars Story (2018)

تاریخ انتشار: 2018-05-25 (۴ خرداد ۱۳۹۷)
کارگردان: Ron Howard
ژانر: Action, Adventure, Sci-Fi
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 6.9
امتیاز متاکریتیک: 62
مدت زمان: 135 دقیقه