کشور: France

Migration (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Benjamin Renner, Guylo Homsy
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, France, USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.1
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 92 دقیقه

Léon: The Professional (1994)

تاریخ انتشار: 1994-11-18 (۲۷ آبان ۱۳۷۳)
کارگردان: Luc Besson
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: France, USA
زبان: English, French, Italian
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 110 دقیقه

Lucy (2014)

تاریخ انتشار: 2014-07-25 (۳ مرداد ۱۳۹۳)
کارگردان: Luc Besson
ژانر: Action, Sci-Fi, Thriller
کشور: Canada, France, Germany, Taiwan, UK, USA
زبان: English, French, German, Italian, Korean, Mandarin, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 89 دقیقه

Mayhem! (2023)

تاریخ انتشار: 2023-06-28 (۷ تیر ۱۴۰۲)
کارگردان: Xavier Gens
ژانر: Action, Thriller
کشور: France
زبان: French
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 99 دقیقه

You Were Never Really Here (2017)

تاریخ انتشار: 2018-04-06 (۱۷ فروردین ۱۳۹۷)
کارگردان: Lynne Ramsay
ژانر: Crime, Drama, Thriller
کشور: France, UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 89 دقیقه

Cold in July (2014)

تاریخ انتشار: 2014-12-31 (۱۰ دی ۱۳۹۳)
کارگردان: Jim Mickle
ژانر: Crime, Thriller
کشور: France, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 109 دقیقه

The Old Oak (2023)

تاریخ انتشار: 2023-09-29 (۷ مهر ۱۴۰۲)
کارگردان: Ken Loach
ژانر: Drama
کشور: Belgium, France, UK
زبان: Arabic, English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 7.2
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 113 دقیقه

Pokémon Concierge (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-12-28 (۷ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: France, Japan, USA
زبان: English, Japanese
درجه سنی: TV-PG
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Retribution (2023)

تاریخ انتشار: 2023-08-25 (۳ شهریور ۱۴۰۲)
کارگردان: Nimród Antal
ژانر: Action, Thriller
کشور: France, Germany, Spain, USA
زبان: English, German
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 5.3
امتیاز متاکریتیک: 43
مدت زمان: 91 دقیقه

Jeanne du Barry (2023)

تاریخ انتشار: 2023-05-16 (۲۶ اردیبهشت ۱۴۰۲)
کارگردان: Maïwenn
ژانر: Biography, Drama, History
کشور: Belgium, France, Russia, Saudi Arabia, UK
زبان: French
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: 51
مدت زمان: 113 دقیقه

Hitman's Wife's Bodyguard (2021)

تاریخ انتشار: 2021-06-16 (۲۶ خرداد ۱۴۰۰)
کارگردان: Patrick Hughes
ژانر: Action, Comedy, Crime
کشور: Bulgaria, France, Sweden, UK, USA
زبان: English, Japanese, Russian, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.1
امتیاز متاکریتیک: 32
مدت زمان: 100 دقیقه

The Bourne Ultimatum (2007)

تاریخ انتشار: 2007-08-03 (۱۲ مرداد ۱۳۸۶)
کارگردان: Paul Greengrass
ژانر: Action, Mystery, Thriller
کشور: France, Germany, Spain, USA
زبان: Arabic, English, French, Italian, Russian, Spanish
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 85
مدت زمان: 115 دقیقه

Chicken Run: Dawn of the Nugget (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-15 (۲۴ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Sam Fell
ژانر: Adventure, Animation, Comedy
کشور: France, UK, USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: 63%
مدت زمان: 97 دقیقه

How to Train Your Dragon (2010)

تاریخ انتشار: 2010-03-26 (۶ فروردین ۱۳۸۹)
کارگردان: Dean DeBlois, Chris Sanders
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: France, USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 8.1
امتیاز متاکریتیک: 75
مدت زمان: 98 دقیقه

The Father (2020)

تاریخ انتشار: 2021-02-26 (۸ اسفند ۱۳۹۹)
کارگردان: Florian Zeller
ژانر: Drama, Mystery
کشور: France, UK, USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8.2
امتیاز متاکریتیک: 88
مدت زمان: 97 دقیقه

Amélie (2001)

تاریخ انتشار: 2002-02-08 (۱۹ بهمن ۱۳۸۰)
کارگردان: Jean-Pierre Jeunet
ژانر: Comedy, Romance
کشور: France, Germany
زبان: English, French, Russian
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.3
امتیاز متاکریتیک: 69
مدت زمان: 122 دقیقه

Arcane (TV Series 2021– )

تاریخ انتشار: 2021-11-06 (۱۵ آبان ۱۴۰۰)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: France, USA
زبان: English
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

The Machinist (2004)

تاریخ انتشار: 2004-12-03 (۱۳ آذر ۱۳۸۳)
کارگردان: Brad Anderson
ژانر: Drama, Thriller
کشور: France, Spain, UK, USA
زبان: English, Spanish
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.6
امتیاز متاکریتیک: 61
مدت زمان: 101 دقیقه

Guardians of the Galaxy Vol. 3 (2023)

تاریخ انتشار: 2023-05-05 (۱۵ اردیبهشت ۱۴۰۲)
کارگردان: James Gunn
ژانر: Action, Adventure, Comedy
کشور: Canada, France, New Zealand, USA
زبان: English
درجه سنی: PG-13
امتیاز IMDb: 8
امتیاز متاکریتیک: 64
مدت زمان: 150 دقیقه

The Three Musketeers: D'Artagnan (2023)

تاریخ انتشار: 2023-04-05 (۱۶ فروردین ۱۴۰۲)
کارگردان: Martin Bourboulon
ژانر: Action, Adventure, History
کشور: Belgium, France, Germany, Spain
زبان: English, French, German, Italian, Latin, Spanish
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 121 دقیقه