سال: 2023

Captains of the World (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-12-30 (۹ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Documentary, Sport
کشور: UK
زبان: Arabic, English, French, German, Portuguese, Spanish
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Zom 100: Bucket List of the Dead (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-07-09 (۱۸ تیر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Animation, Comedy
کشور: Japan
زبان: Japanese
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 7.9
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Expats (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2024-01-26 (۶ بهمن ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Gyeongseong Creature (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Drama, History
کشور: South Korea
زبان: Korean
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Migration (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Benjamin Renner, Guylo Homsy
ژانر: Action, Adventure, Animation
کشور: Canada, France, USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: 7.1
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 92 دقیقه

The Iron Claw (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Sean Durkin
ژانر: Biography, Drama, Sport
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 130 دقیقه

Echo (TV Series 2023–2024)

تاریخ انتشار: 2024-01-10 (۲۰ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Adventure, Crime
کشور: USA
زبان: American Sign Language, English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Obliterated (TV Series 2023– )

تاریخ انتشار: 2023-11-30 (۹ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: نامشخص
ژانر: Action, Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: TV-MA
امتیاز IMDb: 5.7
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

Tiger 3 (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-11 (۲۰ آبان ۱۴۰۲)
کارگردان: Maneesh Sharma
ژانر: Action, Adventure, Thriller
کشور: India
زبان: Hindi, Tamil, Telugu
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 7.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 154 دقیقه

The Archies (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-07 (۱۶ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Zoya Akhtar
ژانر: Comedy, Drama, Musical
کشور: India
زبان: English, Hindi
درجه سنی: TV-14
امتیاز IMDb: 6.8
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 141 دقیقه

Saltburn (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Emerald Fennell
ژانر: Comedy, Drama, Thriller
کشور: UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.5
امتیاز متاکریتیک: 60
مدت زمان: 131 دقیقه

Family Switch (2023)

تاریخ انتشار: 2023-11-30 (۹ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: McG
ژانر: Comedy, Family
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: PG
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 101 دقیقه

Animal (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-01 (۱۰ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Sandeep Reddy Vanga
ژانر: Action, Crime, Drama
کشور: India
زبان: English, Hindi, Kannada, Malayalam, Tamil, Telugu
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 7.2
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 204 دقیقه

Mayhem! (2023)

تاریخ انتشار: 2023-06-28 (۷ تیر ۱۴۰۲)
کارگردان: Xavier Gens
ژانر: Action, Thriller
کشور: France
زبان: French
درجه سنی:
امتیاز IMDb: 6.4
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 99 دقیقه

Shepherd (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Aaron Inman
ژانر: Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی:
امتیاز IMDb: نامشخص
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: نامشخص

American Fiction (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-22 (۱ دی ۱۴۰۲)
کارگردان: Cord Jefferson
ژانر: Comedy, Drama
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 7.8
امتیاز متاکریتیک: 82
مدت زمان: 117 دقیقه

The End We Start From (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-08 (۱۷ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Mahalia Belo
ژانر: Drama, Thriller
کشور: UK
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.6
امتیاز متاکریتیک: 64
مدت زمان: 102 دقیقه

Eileen (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-08 (۱۷ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: William Oldroyd
ژانر: Drama, Mystery, Thriller
کشور: South Korea, UK, USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.7
امتیاز متاکریتیک: 71
مدت زمان: 97 دقیقه

Leave the World Behind (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-08 (۱۷ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Sam Esmail
ژانر: Drama, Thriller
کشور: USA
زبان: English
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 6.9
امتیاز متاکریتیک: 73
مدت زمان: 138 دقیقه

Poor Things (2023)

تاریخ انتشار: 2023-12-08 (۱۷ آذر ۱۴۰۲)
کارگردان: Yorgos Lanthimos
ژانر: Romance, Sci-Fi
کشور: Ireland, UK, USA
زبان: English, French, Portuguese
درجه سنی: R
امتیاز IMDb: 8.5
امتیاز متاکریتیک: نامشخص
مدت زمان: 141 دقیقه