Visceral Games در حال کار بر روی IP جدید Star Wars

۳ خرداد ۱۳۹۲ - ۱۳:۲۵

EA در حال استخدام تهیّه کننده و طرّاحی ارشد برای کار کردن بر روی IP جدید Star Wars در Visceral Games است. آن چه که این استدیو در حال کار بر روی آن است به صورت کامل مشخّص نیست،امّا مشخّص است که آن ها در حال کار بر روی یک عنوان برای نسل بعد می باشند.

استدیوی Visceral شرکت EA به دنبال طرّاح و تهیّه کننده ی ارشد برای هدایت تیم در ساخت عنوان بعدی Star Wars برای نسل بعد است. هنوز هیچ چیزی به صورت رسمی تایید نشده است. به نظر شما استدیوی Visceral شرکت EA در حال کار بر روی چه عنوانی است؟

0
0

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید