گیفت کارت
گیفت کارت

کد های رایگانی برای بسته جدید عنوان Warframe منتشر شد

۳۰ شهریور ۱۳۹۴ - ۲۲:۴۰

یکی از وب سایت های خبری مشهور که تنها کار خود را به پوشش اخبار کمپانی سونی و کنسول های آن اختصاص داده است، وب سایت PlayStation Universe یا به اختصار PSU می‌باشد. این وب سایت جهت حمایت هر چه بیشتر از هواداران خود و سونی، اقدام به انجام کاری جالب و قابل تحسین کرده است. برای دریافت اطلاعات بیشتر با ما در ادامه مطلب همراه باشید.

وب سایت PlayStation Universe مقدار 200 عدد کد برای بسته جدید عنوان Warframe، یعنی بسته Dragon Mod Pack، در دسترس هواداران قرار داده است. این کد ها شامل پنج حالت متفاوت، به همراه دو Rares تضمین شده می‌باشد. شایان به ذکر است که تمامی موارد ذکر به ارزش 90 پلاتین (تقریبا 5.50 دلار) هستند.

این امر بسیار برای بازی بازان لذت بخش است که می‌توانند پاداش حمایت های خود را به دست آورند.

Warframe یک عنوان رایگان (free-to-play) بوده که در سبک شوتر سوم شخص می‌باشد. جریان این بازی نیز در جهانی علمی تخیلی قرار دارد که شما می‌توانید در آن به عنوان یکی از Tenno های جنگجوی بازی، همراه زره های مخوف آنان، به بازی بپردازید.

عنوان Warframe برای کنسول های نسل هشتمی و رایانه های شخصی در دسترس است.

شما می توانید از طریق راهنمایی زیر کد های خود را فعال نمایید:

  • 1_ به وب سایت Warframe.com/PromoCode وارد شوید
  • 2_ کد خود را در بخش Promo Code وارد نمایید
  • 3_ عنوان Warframe را دانلود یا اجرا نمایید
هم چنین شما می‌توانید تمامی کد های منتشر شده را در زیر مشاهده نمایید: (قابل توجه کاربران عزیز گیمفا، تمامی کد ها زیر در دقایقی پیش منتشر شده است. بنابراین هنوز کد های استفاده نشده زیادی در زیر وجود دارد)

۰CDF-ED5B-5842-4632
B4E2-98A4-E0E5-AA2D
۷A41-08FE-1A8D-F435
D823-A7F6-CED1-CC85
DB9A-168E-6166-B645
۲BFA-04A8-61D4-2CD0
۱D29-2097-F209-4146
۴C85-C7B0-F950-7C83
D103-F8E8-B4D0-F46A
D86F-DAED-AFF6-93F8
۰۴۹۸-۱۵۴F-C41A-881C
۵۹B4-FB80-EABA-AE71
۰C27-A7AA-24E6-A67D
۹D79-33F7-562E-7A40
A400-20A0-24C4-13BA
۱۴۲۸-CA0D-1F17-42C7
۴۱۶B-6700-56B2-DEC4
۶F59-BB94-4E1E-DA24
۹۴۳A-849B-CBCD-B8B4
E661-170D-D0C9-7656
A575-E50C-7AF4-8346
E4FD-8F57-3B90-C0EE
۱C47-0F61-1E4C-014C
ED6D-089C-B333-6265
۰CDB-FE47-80B5-5528
۰E61-29C4-2086-D351
۹DFE-7A23-7E47-71BB
۲۲BE-E2F6-F447-E916
C075-275F-2D34-D8E2
۵۹۲۲-۸A1C-F8CA-F8D9
E67B-DFEF-351E-078E
۲۴۶۷-۲۲۷D-8A27-C598
F4B5-28FD-14E5-CAA6
F85B-BAA3-1A9D-E318
۲B55-7B8A-2965-6563
AF34-D17D-FC3E-EC28
۸۲A3-2A7F-D2C8-CBF7
۸۹E6-E1BC-37B7-F7D7
E9E1-9493-AA64-348E
۳۵C3-0FC3-F570-E213
F2A3-E302-418F-232F
۳FCC-409F-7E56-FC92
C525-E343-3E1F-A8C5
۹FF0-9423-DED2-4A97
FC9A-DCCB-6A2D-7664
EE07-8D7A-04D0-1F67
۷A50-8D60-4356-0886
۲۲۵C-BD03-AE2D-A44F
۰EA8-4E18-FF76-0821
۴D34-C4BB-3789-FE2A
۸۳۰B-DC25-B69F-92FE
D141-2700-95B9-016C
۰۱AB-CB3F-8B41-8809
۰۶۳۷-۹B7F-7CBE-C29C
۷F43-DA91-B486-785F
F71D-58FB-7E6C-0F6D
DD20-0097-0430-8747
CA2B-7D13-8EC1-3904
۹DF1-09DF-0C9A-D03C
A874-F2CE-92D7-C03E
C031-D5CA-BC91-D98D
E995-021A-DD10-D020
۱۵۶D-E17F-CBE1-246B
BB30-D906-4681-024A
۷E4A-D726-1E96-B5CF
۵۴۲۵-E2DF-CCE8-A0EF
۲E01-A64D-4C55-3792
۳D43-63FF-9580-488F
C2D5-0AF8-41DD-6C3B
۳۴۷۲-۹۳D2-4047-4078
F97C-A7AE-C152-4BA9
F3CE-3DF6-3F9E-751E
EF1E-BA08-6011-C9C9
۱C0A-2E93-4106-71B2
۲۴۶F-49ED-4A7E-CE21
۲F69-336B-000A-C280
۸۹E0-A00C-92B5-224D
۹F22-ADF9-DE08-FACB
۳۵۴۷-FFB0-0894-B6F6
۵۴۵۶-۳AF6-BF6D-C960
۵۷۸۸-۴D43-B5B6-14A0
AE27-7982-D401-BCD6
۵D0E-7081-5483-EFE2
B704-E8CB-32CE-FF77
۱۳B7-A1F4-B569-E9FC
۵۱D7-369E-16E3-FE83
۳۵A2-A9A5-B97B-61CB
۸۶۵۱-FB86-4A1E-0C88
EA65-DFB2-229B-C80C
۷E95-3198-0E4A-C4BD
۴۵۳F-6D3D-E8F2-C964
۸۳۷B-0A27-3143-20FD
E8EA-72D9-0677-17C2
۶۰۳۳-۱۹۵۷-۹۴C7-5ADE
۲۲۵۰-BEED-F680-69E6
۱۷B0-D8DD-6D4B-957F
۷۷E8-29B1-AC35-2261
۹D74-C76F-2F90-9FB4
۷C18-71FF-F8EB-8BEA
۹۴۸۳-BDA8-AFA5-D82A
ECCC-5750-CFE5-5621
۸۴۸۶-BCC1-E9B9-F76B
C100-984C-C304-3863
۳۸C6-6C9F-EFF2-5261
۴۶B7-EB52-992F-41E8
۸۴CD-CF6E-A50F-0FFA
۳۵۷۸-F2BD-5C16-64BB
۵C0F-B98A-E0CE-6584
۱CF6-0E34-814C-000D
۰۶۱F-8DD6-0DFC-7A10
FB8D-D298-22E9-2841
۴D12-2D03-3B27-3578
B3CA-5C7C-C5C8-53E0
۹FC3-68F7-162B-C9C2
۲۳FF-4119-B900-67B0
۷۵B0-7B64-5289-0EB5
۳۷۵C-A860-A12D-D0A3
۷۵۵۸-۶E1B-CE35-2581
۴۲A7-CCAA-FAB4-0815
EF31-F4B9-6207-032C
F58E-4358-5637-A1B5
۳F55-03A8-1F06-1D0F
FBCC-C4B2-5AAF-53FE
۶C98-9470-CB17-53C2
۵۲۱۱-E92A-9E1F-B259
EA55-1450-B052-D3E2
F57F-22ED-DCD4-AFBA
۸۸E7-B58C-624D-8F0A
AFFE-B221-EBEA-3E7B
۱F22-9447-11E2-A0FF
C5C1-C4EB-966B-BCB0
FD4E-A59B-8ADE-6F21
۵۱۱۹-۵F4A-509E-FF7B
CBAA-BE5E-DDA7-04EE
۳۷۹C-CDF0-BAB1-897A
D1B0-2193-AC6C-2AA3
CFBC-C687-D448-3126
۹۲۱۶-F4FD-3A14-1C29
AE48-23A0-3142-685C
C556-C8A7-EF6E-991E
۱۴۷۱-۶۲۶۰-F50C-925C
۷۵BC-C3CE-656A-80E7
۲E69-B109-54B1-657D
۶۲۷A-3AFA-08A6-9E6F
C1A6-C50C-E2E6-5306
۱C82-BC7E-0E0A-F633
۷۰AA-0D2A-B471-6900
۴۹۲D-07D4-6AF8-17CA
F64E-8C8C-232D-88E0
۲F8B-E14F-2B32-43D7
C61F-EA17-382A-4D1A
B02F-D656-2C26-8C06
D1A1-316B-D2F1-9B4C
D452-9E1C-6EC8-EA1D
D1CF-612D-B1C2-09BF
۰C08-3D62-AF5A-5EA4
CFD4-E866-CFC7-E549
CB53-27E6-9CEC-31C7
۳۳۶۸-۱FE6-AD23-7B77
۷ACC-6736-CDB3-B448
۶C6E-2DAC-EFCD-BFAD
۷۶۸۴-۳۶۹D-A2EE-36C5
۲۶D6-9F02-1D9C-4608
۳۷۲C-9539-29A5-F7A8
FF2F-3BCC-32B0-F9DC
۵۵۳A-80CE-C5D9-357A
CBC1-05FB-BC8C-3A7B
۳۶۰۵-DCD0-B04B-C64C
BEA4-A484-4C38-5E6E
E74A-E1CC-012B-6231
BF35-7F7F-5760-06F0
۵۵۶۸-B9AB-FD99-DFCF
D300-FD1D-ADA9-89B3
۷۸۰۴-D610-AA9A-2557
۵CFB-AB50-AAAD-DD16
D70D-AAEA-2D4D-CA40
۷۷C2-993B-F531-61BA
C39E-2466-59A6-7B20
۲A70-0790-F7E2-30A7
F372-24F5-E3C0-C447
۱۸EB-66F6-FDBD-0209
B212-3E29-F3C7-381C
۵۸۴۳-A830-C6AD-3842
F868-6725-7E0C-6344
D659-DC83-67D3-D685
۳۳۲۹-۵۹۹D-EAD9-4E46
۴۹۷۶-۷CDB-36D9-040B
C009-1E52-B26D-F73F
۱B61-F472-DA6D-E5AF
۳B83-2351-68D9-ADE7
۰۱۰۲-۳۵۲۰-F9E1-B028
۲۴۰A-0F43-C46E-02B7
ECDB-9EB7-4827-BEC4
۷۸A5-0317-38E9-4864
۱E83-81C6-DC34-8EC4
۶۹۴B-9720-0212-6C5C
۲۹FF-EF7E-E48B-4850
E0DA-FA4E-ECE5-62A3
۸۴F0-1C95-86FC-BBAA
AA22-E61A-5AD6-7156
CB29-F5DB-2245-C257

0
0
برچسب‌ها:

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید