iRaNson

PC Gamer معلومه دیگه تعریف نداره که 17 سال از عمرم رو پای گیم گذاشتم تا تهشم میذارم و ازش دفاع میکنم متاسفانه حرکت بعضی از نا دوستان باعث شده نسبت به کنسول حس بدی داشته باشم . ولی با کنسول بازا هیچ مشکلی ندارم گیمر ها برابر و برادرند …