سازنده: Ubisoft

Rayman Adventures

تاریخ انتشار: 2015-12-03 (۱۲ آذر ۱۳۹۴)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Ubisoft
ژانر: Platformer
پلتفرم: iOS

Tom Clancy’s Ghost Recon Advanced Warfighter 2

تاریخ انتشار: 2007-03-06 (۱۵ اسفند ۱۳۸۵)
امتیاز گیمفا: 8.8
سازنده: Ubisoft
ژانر: Shooter, Tactical
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Tom Clancy’s Elite Squad

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: Mobile

Rocksmith 2014

تاریخ انتشار: 2013-10-22 (۳۰ مهر ۱۳۹۲)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Ubisoft
ژانر: Music
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

Valiant Hearts: The Great War

تاریخ انتشار: 2014-09-04 (۱۳ شهریور ۱۳۹۳)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Ubisoft
ژانر: Adventure, Puzzle
پلتفرم: Mobile, PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

Mario + Rabbids Sparks of Hope

تاریخ انتشار: 2022-10-20 (۲۸ مهر ۱۴۰۱)
امتیاز گیمفا: 9.5
سازنده: Ubisoft
ژانر:
پلتفرم: Nintendo Switch

Just Dance 2020

تاریخ انتشار: 2019-11-05 (۱۴ آبان ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 7.7
سازنده: Ubisoft
ژانر: Dancing
پلتفرم: Nintendo, Playstation, Stadia, Xbox

Beyond Good & Evil

تاریخ انتشار: 2003-11-11 (۲۰ آبان ۱۳۸۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Tom Clancy’s XDefiant

تاریخ انتشار: 2022-01-01 (۱۱ دی ۱۴۰۰)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft
ژانر: Arena, Free-to-play, Shooter
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Trials Rising

تاریخ انتشار: 2019-02-26 (۷ اسفند ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: 8.4
سازنده: Ubisoft
ژانر: Racing
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Assassin’s Creed: Rogue

تاریخ انتشار: 2014-11-13 (۲۲ آبان ۱۳۹۳)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Child of Light

تاریخ انتشار: 2014-04-30 (۱۰ اردیبهشت ۱۳۹۳)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Ubisoft
ژانر: Platformer, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One X/S

Far Cry 3

تاریخ انتشار: 2012-11-29 (۹ آذر ۱۳۹۱)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action, Adventure, First-Person-Shooter, Open-World
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Assassin’s Creed Mirage

تاریخ انتشار: 2023-10-12 (۲۰ مهر ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Assassin’s Creed: Unity

تاریخ انتشار: 2014-11-13 (۲۲ آبان ۱۳۹۳)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Assassin’s Creed: Origins

تاریخ انتشار: 2017-10-27 (۵ آبان ۱۳۹۶)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action, Adventure, Stealth
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Tom Clancy’s Ghost Recon Breakpoint

تاریخ انتشار: 2019-10-04 (۱۲ مهر ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Ubisoft
ژانر: Shooter, Tactical
پلتفرم: PC

Immortals: Fenyx Rising

تاریخ انتشار: 2020-12-03 (۱۳ آذر ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 8.2
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Skull and Bones

تاریخ انتشار: 2024-02-26 (۷ اسفند ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft
ژانر: Action
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Ghost Recon Breakpoint

تاریخ انتشار: 2019-09-05 (۱۴ شهریور ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Ubisoft
ژانر: Co-Op, Open-World, Tactical, Third-Person-Shooter
پلتفرم: PC, Playstation, Xbox