ژانر: Adventure

Grand Theft Auto VI

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Rockstar Games
ژانر: Action, Adventure, Open-World
پلتفرم:

Like a Dragon: Infinite Wealth

تاریخ انتشار: 2024-01-26 (۶ بهمن ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ryu Ga Gotoku Studio
ژانر: Action, Adventure, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Persona 3 Reload

تاریخ انتشار: 2024-02-02 (۱۳ بهمن ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Atlus, P Studio
ژانر: Adventure, Role-playing, Strategy
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

The Talos Principle 2

تاریخ انتشار: 2023-11-02 (۱۱ آبان ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Croteam
ژانر: Adventure, Puzzle
پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Jusant

تاریخ انتشار: 2023-10-30 (۸ آبان ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 6.5
سازنده: DONTNOD
ژانر: Adventure, Platformer
پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

COCOON

تاریخ انتشار: 2023-09-29 (۷ مهر ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 9.3
سازنده: Geometric Interactive
ژانر: Adventure, Indie, Puzzle
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Trine 5: A Clockwork Conspiracy

تاریخ انتشار: 2023-08-31 (۹ شهریور ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: Frozenbyte
ژانر: 2D, Adventure, Indie, Platformer, Puzzle
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Sea of Stars

تاریخ انتشار: 2023-08-29 (۷ شهریور ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 9.5
سازنده:
ژانر: Adventure, Indie, Role-playing
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Under the Waves

تاریخ انتشار: 2023-08-29 (۷ شهریور ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Parallel Studio
ژانر: Adventure, Indie
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Assassins’ Creed Jade

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Level Infinite
ژانر: Action, Adventure, Open-World
پلتفرم: Android, iOS

Greyhill Incident

تاریخ انتشار: 2023-06-09 (۱۹ خرداد ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 4.5
سازنده: Refugium Games
ژانر: Adventure, Horror, Indie
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Planet of Lana

تاریخ انتشار: 2023-05-23 (۲ خرداد ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Wishfully
ژانر: Adventure, Indie, Platformer, Puzzle
پلتفرم: PC, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Prince of Persia: The Lost Crown

تاریخ انتشار: 2024-01-18 (۲۸ دی ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft Montpellier
ژانر: 2D, Action, Adventure, Metroidvania, Platformer
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Goodbye Volcano High

تاریخ انتشار: 2023-08-29 (۷ شهریور ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: KO_OP
ژانر: Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Blasphemous 2

تاریخ انتشار: 2023-08-24 (۲ شهریور ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Team17, The Game Kitchen
ژانر: 2D, Action, Adventure, Indie, Platformer
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, Xbox Series X/S

Metal Gear Solid Delta: Snake Eater

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Konami
ژانر: Action, Adventure, Stealth
پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

The Last Case Of Benedict Fox

تاریخ انتشار: 2023-04-27 (۷ اردیبهشت ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 5.5
سازنده: Plot Twist
ژانر: Adventure, Platformer
پلتفرم: PC, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Red Dead Redemption 2

تاریخ انتشار: 2018-10-26 (۴ آبان ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: 9.7
سازنده: Rockstar Games
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Hellboy: Web of Wyrd

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Upstream Arcade
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Stellar Blade

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: SHIFT UP Corporation
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PlayStation 5