سازنده: Ubisoft Montreal

Prince of Persia: The Forgotten Sands

تاریخ انتشار: 2010-05-21 (۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure, Hack-and-slash, Platformer
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Prince of Persia: The Two Thrones

تاریخ انتشار: 2005-12-01 (۱۰ آذر ۱۳۸۴)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: 3DS , Wii , Gamecube, PC, PlayStation 3 & old

Far Cry 2

تاریخ انتشار: 2008-10-21 (۳۰ مهر ۱۳۸۷)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: First-Person-Shooter, Open-World
پلتفرم: PlayStation 3 & old, Xbox 360

Splinter Cell: Conviction

تاریخ انتشار: 2010-04-13 (۲۴ فروردین ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 6
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure, Stealth
پلتفرم: PC, Xbox 360

Assassin’s Creed: Brotherhood

تاریخ انتشار: 2010-11-19 (۲۸ آبان ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure, Stealth
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Hyper Scape

تاریخ انتشار: 2020-08-11 (۲۱ مرداد ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Battle-Royale, First-Person-Shooter
پلتفرم: PC, Playstation, Xbox

Assassin’s Creed IV: Black Flag

تاریخ انتشار: 2013-11-01 (۱۰ آبان ۱۳۹۲)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure, Stealth
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Wii U, Xbox 360, Xbox One X/S

Far Cry 4

تاریخ انتشار: 2014-11-18 (۲۷ آبان ۱۳۹۳)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure, First-Person-Shooter
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

Assassin’s Creed

تاریخ انتشار: 2007-11-13 (۲۲ آبان ۱۳۸۶)
امتیاز گیمفا: 8.7
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Tom Clancy’s Rainbow Six Siege

تاریخ انتشار: 2015-01-01 (۱۱ دی ۱۳۹۳)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: First-Person-Shooter, Shooter, Tactical
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Assassin’s Creed Valhalla

تاریخ انتشار: 2020-11-10 (۲۰ آبان ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 9.7
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Assassin’s Creed Odyssey

تاریخ انتشار: 2018-10-05 (۱۳ مهر ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: 9.5
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure, Stealth
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

For Honor

تاریخ انتشار: 2017-02-14 (۲۶ بهمن ۱۳۹۵)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Combat, Multiplayer
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Watch Dogs: Legion

تاریخ انتشار: 2020-10-29 (۸ آبان ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Stadia, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Watch Dogs 2

تاریخ انتشار: 2016-11-15 (۲۵ آبان ۱۳۹۵)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Far Cry: Primal

تاریخ انتشار: 2016-02-23 (۴ اسفند ۱۳۹۴)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Rainbow Six Extraction

تاریخ انتشار: 2021-09-16 (۲۵ شهریور ۱۴۰۰)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: First-Person-Shooter, Shooter, Tactical
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Far Cry: New Dawn

تاریخ انتشار: 2019-02-15 (۲۶ بهمن ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Ubisoft Montreal
ژانر: First-Person-Shooter
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S