سازنده: Remedy Entertainment

Alan Wake 2

تاریخ انتشار: 2023-10-17 (۲۵ مهر ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 9.5
سازنده: Remedy Entertainment
ژانر: Horror, Survival
پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Control

تاریخ انتشار: 2019-08-27 (۵ شهریور ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Remedy Entertainment
ژانر: Action, Adventure, Third-Person-Shooter
پلتفرم: PC, Playstation, Xbox

Quantum Break

تاریخ انتشار: 2016-04-05 (۱۷ فروردین ۱۳۹۵)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Remedy Entertainment
ژانر: Action, Third-Person-Shooter
پلتفرم: Xbox One X/S

Alan Wake

تاریخ انتشار: 2010-05-14 (۲۴ اردیبهشت ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Remedy Entertainment
ژانر: Horror, Survival
پلتفرم: PC, Xbox 360