سازنده: Capcom

Dragon’s Dogma 2

تاریخ انتشار: 2024-03-22 (۳ فروردین ۱۴۰۳)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Dragon’s Dogma 2

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Lost Planet 2

تاریخ انتشار: 2010-05-11 (۲۱ اردیبهشت ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: Capcom
ژانر: Third-Person-Shooter
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Pragmata

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Capcom
ژانر:
پلتفرم: PC, PlayStation 5

The Great Ace Attorney Chronicles

تاریخ انتشار: 2021-07-27 (۵ مرداد ۱۴۰۰)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Capcom
ژانر: Adventure, Visual-Novel
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4

Strider

تاریخ انتشار: 2014-02-18 (۲۹ بهمن ۱۳۹۲)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Capcom
ژانر: Adventure, Hack-and-slash, Platformer
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

Devil May Cry 4

تاریخ انتشار: 2008-01-31 (۱۱ بهمن ۱۳۸۶)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Capcom
ژانر: Hack-and-slash
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

Onimusha 2: Samurai’s Destiny

تاریخ انتشار: 2002-03-07 (۱۶ اسفند ۱۳۸۰)
امتیاز گیمفا: 8.8
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Adventure, Hack-and-slash
پلتفرم: PlayStation 3 & old

Shadow of Rome

تاریخ انتشار: 2005-02-04 (۱۶ بهمن ۱۳۸۳)
امتیاز گیمفا: 8.3
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Hack-and-slash, Stealth
پلتفرم:

Resident Evil: Racoon City

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: 5
سازنده: Capcom
ژانر: Third-Person-Shooter
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Ace Attorney 5

تاریخ انتشار: 2013-10-24 (۲ آبان ۱۳۹۲)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: Capcom
ژانر: Adventure, Visual-Novel
پلتفرم: 3DS , Wii , Gamecube, Mobile

Onimusha 3: Demon Siege

تاریخ انتشار: 2004-02-26 (۷ اسفند ۱۳۸۲)
امتیاز گیمفا: 9.4
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Adventure, Hack-and-slash
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old

Exoprimal

تاریخ انتشار: 2023-07-14 (۲۳ تیر ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 6
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Third-Person-Shooter
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Devil May Cry

تاریخ انتشار: 2021-10-16 (۲۴ مهر ۱۴۰۰)
امتیاز گیمفا: 9.5
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Adventure, Hack-and-slash
پلتفرم: Nintendo Switch, PlayStation 3 & old

Project Resistance

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Capcom
ژانر: Horror, Survival
پلتفرم: PC, Playstation, Xbox

Dino Crisis 2

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: 9.2
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old

Monster Hunter 4 Ultimate

تاریخ انتشار: 2015-02-13 (۲۴ بهمن ۱۳۹۳)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: 3DS , Wii , Gamecube

Resident Evil 5

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Capcom
ژانر: Horror, Survival
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

Onimusha: Warlords

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Capcom
ژانر: Action, Adventure, Hack-and-slash
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old

Resident Evil 3: Nemesis

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: 9.2
سازنده: Capcom
ژانر: Horror, Survival
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old