افزايش سلامت ذهن دختران با بازي‌هاي رايانه‌اي درصورت همراهي پدران

۱۷ بهمن ۱۳۸۹ - ۱۰:۵۶
نتايج يك پژوهش جديد نشان داد: دختراني که همراه والدينشان به انجام بازي‌هاي رايانه‌اي مي‌پردازند، رفتار بهتري پيدا کرده، احساس نزديکي بيشتري با خانواده داشته و از سلامت ذهني بيشتري برخوردار مي‌شوند.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه مرکزي، سرپرست اين تحقيق سارا کوين و همکارانش از دانشگاه بريگهام يانگ در آمريکا اين پژوهش را با همکاري 287 خانواده و نوجوانان 11 تا 16 ساله انجام داده‌اند.
نکته قابل توجه اين است که دخترها به اندازه پسر‌ها به بازي‌هاي ويدئويي نمي‌پردازند، اما اگر والدينشان با آن‌ها همراهي کنند به همان اندازه که پسرها وقت صرف بازي مي‌کنند، آن‌ها هم وقت مي‌گذارند.
اين مطالعه نشان داد همراهي والدين در بازي‌هاي رايانه‌اي با پسرها تاثير قابل توجهي در فاکتور‌هايي مثل افزايش رفتارهاي خوب، کاهش خشونت، ارتباط خانوادگي قوي‌تر و سلامت ذهن پسران نداشته، در حالي که بر روي دختران 20 درصد تاثير مثبت داشته است.
البته دختران بيشتر با پدرهايشان بازي مي‌کنند و اين تاثير مي‌تواند به خاطر رابطه پدر و دختري باشد، چون وقتي که از مادرها خواسته شد، آنها علاقه چنداني به بازي‌هاي رايانه‌اي از خود نشان ندادند.
علت اين‌که پسرها وقت کمتري براي بازي کردن با والدينشان مي‌گذارند، اين است که آنها بيشتر ترجيح مي‌دهند با دوستانشان بازي کنند.

نتايج يك پژوهش جديد نشان داد: دختراني که همراه والدينشان به انجام بازي‌هاي رايانه‌اي مي‌پردازند، رفتار بهتري پيدا کرده، احساس نزديکي بيشتري با خانواده داشته و از سلامت ذهني بيشتري برخوردار مي‌شوند.
به گزارش سرويس پژوهشي خبرگزاري دانشجويان ايران(ايسنا)، منطقه مرکزي، سرپرست اين تحقيق سارا کوين و همکارانش از دانشگاه بريگهام يانگ در آمريکا اين پژوهش را با همکاري 287 خانواده و نوجوانان 11 تا 16 ساله انجام داده‌اند.
نکته قابل توجه اين است که دخترها به اندازه پسر‌ها به بازي‌هاي ويدئويي نمي‌پردازند، اما اگر والدينشان با آن‌ها همراهي کنند به همان اندازه که پسرها وقت صرف بازي مي‌کنند، آن‌ها هم وقت مي‌گذارند.
اين مطالعه نشان داد همراهي والدين در بازي‌هاي رايانه‌اي با پسرها تاثير قابل توجهي در فاکتور‌هايي مثل افزايش رفتارهاي خوب، کاهش خشونت، ارتباط خانوادگي قوي‌تر و سلامت ذهن پسران نداشته، در حالي که بر روي دختران 20 درصد تاثير مثبت داشته است.
البته دختران بيشتر با پدرهايشان بازي مي‌کنند و اين تاثير مي‌تواند به خاطر رابطه پدر و دختري باشد، چون وقتي که از مادرها خواسته شد، آنها علاقه چنداني به بازي‌هاي رايانه‌اي از خود نشان ندادند.
علت اين‌که پسرها وقت کمتري براي بازي کردن با والدينشان مي‌گذارند، اين است که آنها بيشتر ترجيح مي‌دهند با دوستانشان بازي کنند.

0
0

بیشتر بخوانیدنظرات

دیدگاهتان را بنویسید