ریبین قهرمانی

برنامه نویس، خبرنگار و منتقد تکنولوژی، انیمه و بازی‌های ویدیویی