searcher

والا چی بگم بنده در یک روستای نسبتا مدرن به دنیا آمدم سال 1 راهنمایی کامپیوتر خریدم یعد فهمیدم گرافیک نداره یه کارت هم خریدم بعد فهمیدم بهم انداختن کلا یه سیستم دیگه خریدم بعد الان کهنه کشه هیچی نمیشه بازی کرد مگر مال 10 سال قبل و کلا زندگیم از بازی خوشم میاد بازی های رو که نتونستم بخرم حداقل گیم پلی و دیدم و تریلر هارو هم دنبال می کنم