TLoU part two

قبول دارم قبلا آدم مزخرفی بودم. من قبلا یه کِرم بودم ولی حدود سه ماه پیش به دور خودم پیله بستم و الان پروانه ای زیبا شدم. پروانه ای که آزادانه در باغ گیمفا پرواز میکند
به هر مقاله چون یک گل مینگرم ، بر آن مینشینم ، زیباترش میکنم ( با کامنت هام ) .
آه دردا ، آه از مگسانی که مرا زشت میپندارند
آه از عنکبوتانی که در پیکار منند
آه از آن باغبانی که بر کین من است
مگر آن مدت پیشین که نبودم در باغ وز وز خرمگسان لالایی غنچه ها نبود ؟ مگر آن کلاغ مشکین به قناری طلایی بجز آواز سکوت ، بجز از ترس و جدایی درست دیگری نیاموخت ؟
شمع تنها مرهم درد من است ، ای یارم
شمعی بیاور در شب که بسوزم که بسوزم که بسوزم جانم.
مگسان چون شعر پروانه را بشنیدند ******
با نیش خود از گوش تا گوش دگر خندیدند *****
گفتند بسی پروانه ای اندر خیال ******
تو همان کِرمی ولی داری دو بال ******
مگسان باری دگر از منطق خود کاستند *****
و به لجبازی پروانه همی برخواستند *****
گر پروانه بگفت هنگام روز است *****
بگفتند ماه را وقت بُروز است *******
اگر دزدی شود نزدش نکوهش ******
مگس دزدی کند ، اینبار به کوشش ******
بود پروانه را در سر سوالی ******
مگس تا کی کند با او جدالی ؟