ناشر: Rockstar Games

Grand Theft Auto VI

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Rockstar Games
ژانر: Action, Adventure, Open-World
پلتفرم:

Red Dead Redemption 2

تاریخ انتشار: 2018-10-26 (۴ آبان ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: 9.7
سازنده: Rockstar Games
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Grand Theft Auto: Liberty City Stories

تاریخ انتشار: 2005-10-24 (۲ آبان ۱۳۸۴)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Rockstar North, Rockstar Leeds
ژانر: Action, Adventure, Open-World
پلتفرم: Android, iOS, PlayStation 3 & old

Red Dead Redemption: Undead Nightmare

تاریخ انتشار: 2010-10-27 (۵ آبان ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Rockstar San Diego
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PlayStation 3 & old, Xbox 360

Max Payne 3

تاریخ انتشار: 2012-05-15 (۲۶ اردیبهشت ۱۳۹۱)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Rockstar Games
ژانر: Third-Person-Shooter
پلتفرم: Mac OS, PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Grand Theft Auto IV

تاریخ انتشار: 2008-04-29 (۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۷)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Rockstar Games
ژانر: Action, Open-World
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox Series X/S

Grand Theft Auto 5

تاریخ انتشار: 2013-09-17 (۲۶ شهریور ۱۳۹۲)
امتیاز گیمفا: 10
سازنده: Rockstar North
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox 360, Xbox One X/S

Red Dead Redemption

تاریخ انتشار: 2010-05-21 (۳۱ اردیبهشت ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Rockstar San Diego
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PlayStation 3 & old, Xbox 360

Grand Theft Auto: San Andreas

تاریخ انتشار: 2004-10-26 (۵ آبان ۱۳۸۳)
امتیاز گیمفا: 10
سازنده: Rockstar North
ژانر: Action, Open-World, Third-Person-Shooter
پلتفرم: Mac OS, Mobile, PC, PlayStation 3 & old, Windows 10, Xbox 360, Xbox One X/S

L.A. Noire

تاریخ انتشار: 2017-11-14 (۲۳ آبان ۱۳۹۶)
امتیاز گیمفا: 9.4
سازنده: Team Bondi
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

Grand Theft Auto: Vice City

تاریخ انتشار: 2002-10-27 (۵ آبان ۱۳۸۱)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Rockstar
ژانر: Action, Adventure, Open-World
پلتفرم: Android, iOS, Mac OS, PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox