ژانر: Fighting

One Punch Man: World

تاریخ انتشار: 2024-01-31 (۱۱ بهمن ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده:
ژانر: Adventure, Fighting
پلتفرم: Android, PC

Pizza Tower

تاریخ انتشار: 2023-01-26 (۶ بهمن ۱۴۰۱)
امتیاز گیمفا: 9.5
سازنده: Tour De Pizza
ژانر: Fighting, Platformer
پلتفرم: PC

Granblue Fantasy: Relink

تاریخ انتشار: 2024-02-01 (۱۲ بهمن ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Cygames, Platinum Games
ژانر: Action, Fighting, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 5

Party Animals

تاریخ انتشار: 2023-09-01 (۱۰ شهریور ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 6.5
سازنده: Recreate Games
ژانر: Action, Fighting, Indie, Multiplayer
پلتفرم: PC, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Mortal Kombat 1

تاریخ انتشار: 2023-09-19 (۲۸ شهریور ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: NetherRealm Studios
ژانر: Fighting
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S

Dead or Alive 6

تاریخ انتشار: 2019-03-01 (۱۰ اسفند ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Team Ninja
ژانر: Fighting
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Dynasty Warriors: Godseekers

تاریخ انتشار: 2017-01-31 (۱۲ بهمن ۱۳۹۵)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Omega Force
ژانر: Fighting, Hack-and-slash
پلتفرم: PlayStation 4, PlayStation Portable

Soulcalibur 5

تاریخ انتشار: 2012-02-03 (۱۴ بهمن ۱۳۹۰)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Project Soul
ژانر: Fighting
پلتفرم: PlayStation 3 & old, Xbox 360

Dengeki Bunko: Fighting Climax

تاریخ انتشار: 2015-09-01 (۱۰ شهریور ۱۳۹۴)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ecole Software
ژانر: Fighting
پلتفرم: PlayStation 3 & old, PlayStation Portable

BlazBlue: Continuum Shift

تاریخ انتشار: 2010-12-03 (۱۲ آذر ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Arc System Works
ژانر: Fighting
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

The Fight: Lights Out

تاریخ انتشار: 2010-11-04 (۱۳ آبان ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 5
سازنده: ColdWood Interactive
ژانر: Fighting
پلتفرم: PlayStation 3 & old

Dragon Ball Raging Blast 2

تاریخ انتشار: 2010-11-05 (۱۴ آبان ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Spike
ژانر: Fighting
پلتفرم: PlayStation 3 & old, Xbox 360

MySims SkyHeroes

تاریخ انتشار: 2010-10-29 (۷ آبان ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Behaviour Interactive
ژانر: Combat, Fighting, Simulation
پلتفرم: PlayStation 3 & old, Xbox 360

Legend of the Guardians: The Owls of Ga’Hoole

تاریخ انتشار: 2010-09-15 (۲۴ شهریور ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Krome Studios
ژانر: Combat, Fighting, Simulation
پلتفرم: PlayStation 3 & old, Xbox 360

H.A.W.X. 2

تاریخ انتشار: 2010-09-03 (۱۲ شهریور ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Ubisoft Romania
ژانر: Combat, Fighting, Simulation
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

IL-2 Sturmovik: Birds of Prey

تاریخ انتشار: 2010-04-30 (۱۰ اردیبهشت ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Gaijin Entertainment
ژانر: Combat, Fighting, Simulation
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

BlazBlue: Calamity Trigger

تاریخ انتشار: 2010-03-26 (۶ فروردین ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Arc System Works
ژانر: Fighting
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Dark Void

تاریخ انتشار: 2010-01-22 (۲ بهمن ۱۳۸۸)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Airtight Games
ژانر: Action, Combat, Fighting, Third-Person-Shooter
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

JoJo’s Bizarre Adventure: All-Star Battle R

تاریخ انتشار: 2022-09-02 (۱۱ شهریور ۱۴۰۱)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Bandai Namco Entertainment
ژانر: Fighting
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Brawlhalla

تاریخ انتشار: 2020-08-06 (۱۶ مرداد ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: Blue Mammoth Games
ژانر: Fighting
پلتفرم: Android, iOS, Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One X/S