سازنده: Insomniac Games

Resistance 3

تاریخ انتشار: 2011-09-06 (۱۵ شهریور ۱۳۹۰)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Insomniac Games
ژانر: First-Person-Shooter
پلتفرم:

Resistance 2

تاریخ انتشار: 2008-11-04 (۱۴ آبان ۱۳۸۷)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Insomniac Games
ژانر: First-Person-Shooter
پلتفرم: PlayStation 3 & old

Resistance: Fall of Man

تاریخ انتشار: 2006-11-11 (۲۰ آبان ۱۳۸۵)
امتیاز گیمفا: 8.9
سازنده: Insomniac Games
ژانر: First-Person-Shooter
پلتفرم: PlayStation 3 & old

Song of the Deep

تاریخ انتشار: 2016-07-12 (۲۲ تیر ۱۳۹۵)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Insomniac Games
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Marvel’s Wolverine

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Insomniac Games
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PlayStation 5

Spider-Man

تاریخ انتشار: 2018-09-07 (۱۶ شهریور ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: 9.5
سازنده: Insomniac Games
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PlayStation 4, PlayStation 5

Spider-Man: Miles Morales

تاریخ انتشار: 2020-11-12 (۲۲ آبان ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 8.3
سازنده: Insomniac Games
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PlayStation 4, PlayStation 5

Ratchet & Clank: Rift Apart

تاریخ انتشار: 2021-06-11 (۲۱ خرداد ۱۴۰۰)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Insomniac Games
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PlayStation 5

Marvel’s Spider-Man 2

تاریخ انتشار: 2023-10-20 (۲۸ مهر ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Insomniac Games
ژانر: Action, Adventure
پلتفرم: PlayStation 5

Ratchet & Clank PS4

تاریخ انتشار: 2015-12-31 (۱۰ دی ۱۳۹۴)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Insomniac Games
ژانر: Platformer, Shooter
پلتفرم: PlayStation 4