سازنده: EA Sports

EA Sports FC 24

تاریخ انتشار: 2023-09-29 (۷ مهر ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: EA Sports, EA Sports, EA Vancouver
ژانر: Sport
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Madden NFL 18

تاریخ انتشار: 2017-08-25 (۳ شهریور ۱۳۹۶)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: EA Sports
ژانر: Simulation, Sport, Team-Based
پلتفرم: PlayStation 4, Xbox One X/S

Madden NFL 17

تاریخ انتشار: 2016-08-23 (۲ شهریور ۱۳۹۵)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: EA Sports
ژانر: Simulation, Sport, Team-Based
پلتفرم: PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

FIFA 21

تاریخ انتشار: 2020-10-09 (۱۸ مهر ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: 7
سازنده: EA Sports
ژانر: Sport
پلتفرم: PC, Playstation, Xbox

FIFA 22

تاریخ انتشار: 2021-10-01 (۹ مهر ۱۴۰۰)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: EA Sports
ژانر: Sport
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S