فهرست اچیومنت‌های بازی Street Racer Underground منتشر شد

در بازی Street Racer Underground در حالت‌های مختلفدر تعداد زیادی از مسیرها مسابقه دهید و از دست پلیس که شما را تعقیب می‌کند فرار کنید یا در چهار مسابقه سخت با سایر رانندگان رقابت کنید. این عنوان توسط اینلاجیگ گیمز (Inlogic Games) توسعه یافته و توسط یاندوسافت (JanduSoft) منتشر شده و  در تاریخ ۱۸مهر ۱۳۹۹ (۹ اکتبر ۲۰۲۰) منتشر شد.

در ادامه می‌توانید فهرست اچیومنت‌های مربوط به این بازی که تازه منتشر شده است را مشاهده کنید.

نام اچیومنت امتیاز اچیومنت توضیحات اچیومنت
Your First Car ۵ اولین ماشین خودتان را در بازی بخرید.
Car Owner X5 ۳۰ ۵ ماشین در بازی بخرید.
Car Owner X12 ۹۰ تمام ماشین‌هایی که در دسترس هستند را خریداری کنید.
Your First Rims ۵ اولین رینگ‌هایتان در بازی را بخرید.
Rims X5 ۳۰ ۵ رینگ در بازی بخرید.
Rim Owner X10 ۹۰ صاحب ۱۰ رینگ در بازی شوید.
Cusotm Body ۱۵ بدنه‌ی ماشینتان را شخصی سازی کنید.
All Body Customizations ۳۰ تمام تجهیزات شخصی سازی برای ماشینتان را خریداری کنید.
Custom Accessories ۱۵ زیور آلات ماشین‌تان را شخصی سازی کنید.
All Accessory Customizations ۳۰ تمام زیور آلات موجود در بازی را خریداری کنید.
Custom Windows ۱۵ شیشه‌های ماشین را شخصی سازی کنید.
All Window Customizations ۳۰ تمامی شیشه‌های شخصی سازی شده را برای ماشین‌ خودتان خریداری کنید.
Custom Rims ۱۵ رینگ‌های ماشین را شخصی سازی کنید.
All Rim Customizations ۳۰ تمام رینگ‌های شخصی سازی شده را برای ماشینتان بخرید.
All Car Paint ۳۰ تمام نقش‌ها و طرح‌ها را برای ماشینتان خریداری کنید.
Max Upgrade ۳۰ تمام ویژگی‌های بازی را به بالاترین حد برسانید.
X4 Nitro Multiplier ۳۰ سطح تقویت کننده‌ی نیترو در بازی را به X4 برسانید.
۵K Endless ۳۰ به امتیاز ۵۰۰۰ در حالت Endless Mode برسید.
۱۰K Endless ۹۰ به امتیاز ۱۰۰۰۰ در حالت Endless Mode برسید.
Bronze Race ۹۰ به عنوان نفر اول مسابقه‌ی Bronze Race را به‌اتمام برسانید.
Silver Race ۹۰ به عنوان نفر اول مسابقه‌ی Silver Race را به‌اتمام برسانید.
Gold Race ۹۰ به عنوان نفر اول مسابقه‌ی Gold Race را به‌اتمام برسانید.
Platinum Race ۹۰ به عنوان نفر اول مسابقه‌ی Platinum Race را به‌اتمام برسانید.
12345678910(بدون امتیاز)
Loading...

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید