سیاست مدار ایالات متحده از بازی های ویدئویی حمایت کرد!

۲۴ بهمن ۱۳۹۱ - ۱۰:۲۲

دموکرات کالیفرنیایی ، خانم Nancy Pelosi در طی مناظره ایی بیان کرد که طبق شواهد علمی ، ریشه اصلی رشد بی تناسب جنایات توسط سلاح گرم بر پایه بازی های ویدئویی نیست!

Pelosi در جریان خبرگزاری فاکس روز یکشنبه بیان کرد:

شواهد می گوید که بر فرض مثال در ژاپن ، آنها بیشترین خشونت را در میان بازیهای خود دارند و با این حال از کمترین نرخ مرگ و میر توسط سلاح گرم بهره می برند. من هیچ توضیحی برای این قضیه به جز وجود قوانین خوب برای استفاده از سلاح گرم نمی بینم.

Pelosi آمار و شواهدی دیگری نیز نشان داد که فروشگاه های بزرگ بازی ها نیز با افزایش نرخ مرگ و میر هیچ تناسبی نداشته و دولت را به علت عدم توانایی در کنترل ملت برای استفاده از سلاح گرم محکوم کرد. مسئله به همینجا ختم نمی گردد! وی به دنبال شواهد علمی دیگری برای ارتباط بین فرهنگ جوامع مشهور و خشونت توسط سلاح گرم می گردد.

Chris Wallace از سوی فاکس بیان کرد که تحقیقات بین بازی های ویدئویی و عوامل محیطی، کار بسیار مهم و حیاتی برای دموکرات ها به حساب نمی آید و همه ما می دانیم که  خشونتی تیره و تار پیرامون بازی های ویدئویی در زندگی امروزه جوامع وجود دارد! و Pelosi باید به جای تحقیق در این زمینه ، به سمت هالیوود رفته و اظهار تاسف از عملکرد آنها بکند!

در ارتباط با افزایش جرایم توسط سلاح گرم همانند قضیه کشتار در دبستان Sandy hook در سال گذشته ، سیاست مداران توجه اذهان را به سمت کمیک بوک ها ، فیلم و بازی های ویدئویی جلب کردند. خوشبختانه امسال ، دولت ایالت متحده قوانین جدیدی برای حمل سلاح گرم تصویب کردند.

به راستی آیا بازی های ویدئویی در افزایش نرخ مرگ و میر توسط سلاح گرم تاثیر دارد و خانم Pelosi با تردستی توجه عموم را به بی کفایتی دولت جلب کرد؟ یا اینکه بازی های ویدئویی هیچ نقشی در جرم و جنایات امروزه ندارند؟!

0
0

بیشتر بخوانیدنظرات

دیدگاهتان را بنویسید