نسخه های کپی Grand Theft Auto 5 تا تاریخ 16 سپتامبر تحویل داده نخواهند شد

۱۴ شهریور ۱۳۹۲ - ۱۳:۵۸

به دلیل درخواست شرکت راکستار،نسخه های کپی تا تاریخ 16 سپتامبر به خریداران تحویل داده نخواهد شد .این موضوع برای کسانی که مشتری اینگونه این عنوان هستند ایمیل شده است.این اطلاعات در Videogamer هم پخش شده است.

ایمیلی از طرف خرده فروشان  به مشتریان ارسال شده است که شرکت راکستار از خرده فروشان خواسته است که تا تاریخ 16 سپتامبر نسخه های کپی را عرضه نکنند.تاریخ رسمی عرضه خود عنوان GTA 5 در 17 سپتامبر است و این به این معنی است که نسخه های کپی نباید قبل  از تاریخ بازی عرضه شوند و حداقل کسی قبل از منتشر شدن نسخه اصلی این عنوان را تجربه نمی کند.در ایمیل آمده است:

GTA 5 در 17 سپتامبر عرضه می شود و راکستار سعی کرده است تا آن را به بزرگترین بازی تبدیل کند.آ نها از ما درخواست کرده اند که ما بازی را تا قبل از 17 سپتامبر عرضه نکنیم و ما هم همین کار را می کنیم.

0
0

بیشتر بخوانیدنظرات

دیدگاهتان را بنویسید