ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا

ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر

محمد حسین کریمی
۲۳ بهمن ۱۴۰۲ - 17:10
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا

کلیپ منتشر شده از طریق دوربین امنیتی یکی از گیم نت‌های خرمشهر، سرقت مسلحانۀ سه سارق را نشان می‌دهد که با تهدید صاحب گیم نت، کنسول‌های PS4 را می‌ربایند.

کلیپ منتشر شده از این سرقت مسلحانه را در ادامه مشاهده می‌کنید:

به نظر می‌رسد که این اتفاق هولناک در اوایل ماه بهمن رخ داده، اما صبح امروز منتشر شده است.

Gasmask terror(ThomasAngelo(Born in vigiatoJavadیک انسانBabayagafanboy hunterxbox gamerMehrabXerexplayra.D.callAxelشاه اتابکی ( سالخورده بر اثر GTA VI )Mohsen bakhtiariاحمدBINGOBehzad zargarynobodyOld fashion GAMERCyrus94justgamexbmore

مطالب مرتبط سایت

تبلیغات

ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا

نظرات

دیدگاهتان را بنویسید

ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا
ویدیو: سرقت مسلحانه از یک گیم نت در خرمشهر - گیمفا