mohamadrza

من از سال 1384 وارد صنعت گیم شدم و از همون موقع داستانی هیجان انگیز در زندگیم شروع شد.