m.a.kh

تا الان گیم زیاد بازی کردم و پی سی داشتم ولی حالا اونم قدیمی شد در ضمن بچه زرنگم