DK

زندگی من به بازی بستگی داره از بهترین بازی هایی که شبیه ساز زندگی بازی کردم سیمز 4 است بازی قشنگیه ولی بیشتر در Gta هستم که نصخه پنجمش خیلی پیشرفت کرده که بعد شاهد ان در کامپیوتر میشیم اما با فایتینگ خیلی حال میکنم که فقط mk رو در این سبک تعیید میکنم .