آرین

سلام و درود
صداقت یعنی بودن هر چیزی سر جای خودش و دروغ یعنی نبود صداقت. با دروغ گمراه می‌شویم؛ بعضی وقت‌ها آنقدر در دروغ غرق می‌شویم که به کلی صداقت را فراموش می‌کنیم. اونوقت ناراحت می‌شویم، ناراحت که شدیم دست و پا می‌زنیم، دست و پا زدن ما را بیشتر غرق می‌کند و گمراه‌تر. به خودمان راست بگوییم، با خودمان روراست باشیم، خودمان باشیم. تنها راه نجات ما حقیقت است؛ حقیقتی که بدون دروغ و با صداقت بدست می‌آید.