Drama

عاشق سری بازی های رزیدنت اویل هستم
موسیقی اپرا و جاز رو دوست دارم
موسیقی ایرونی فقط داریوش و شاهین نجفی گوش میدم
فیلم های آلفرد هیچکاک و اینگمار برگمن رو خیلی قبول دارم و بهترین کارگردان های تاریخ هستن