ناشر: Square Enix

Foamstars

تاریخ انتشار: 2024-02-06 (۱۷ بهمن ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Toylogic
ژانر: Shooter
پلتفرم: PlayStation 4, PlayStation 5

Crisis Core: Final Fantasy VII Reunion

تاریخ انتشار: 2022-12-13 (۲۲ آذر ۱۴۰۱)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Square Enix TOSE
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5, Xbox One X/S, Xbox Series X/S

Lara Croft Go

تاریخ انتشار: 2015-08-27 (۵ شهریور ۱۳۹۴)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Square Enix Montreal
ژانر: Puzzle, Turn-Based
پلتفرم: Mac OS, PC, PlayStation 4, PlayStation Portable

Lightning Returns: Final Fantasy 13

تاریخ انتشار: 2014-02-14 (۲۵ بهمن ۱۳۹۲)
امتیاز گیمفا: 6.5
سازنده: Square Enix
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Front Mission Evolved

تاریخ انتشار: 2010-10-08 (۱۶ مهر ۱۳۸۹)
امتیاز گیمفا: 5
سازنده: Double Helix Games
ژانر: Simulation, Third-Person-Shooter, Vehicle
پلتفرم: PC, PlayStation 3 & old, Xbox 360

Supreme Commander 2

تاریخ انتشار: 2010-03-05 (۱۴ اسفند ۱۳۸۸)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Square Enix
ژانر: Real-Time, Strategy
پلتفرم: PC, Xbox 360

Oninaki

تاریخ انتشار: 2019-08-22 (۳۱ مرداد ۱۳۹۸)
امتیاز گیمفا: 6.5
سازنده: Tokyo RPG Factory
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation

Forgotton Anne

تاریخ انتشار: 2018-05-15 (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۷)
امتیاز گیمفا: 8.8
سازنده: Throughline Games
ژانر: Adventure, Puzzle
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4, Xbox One X/S

Deus Ex Go

تاریخ انتشار: 2016-08-18 (۲۸ مرداد ۱۳۹۵)
امتیاز گیمفا: 7.5
سازنده: Square Enix
ژانر: Puzzle
پلتفرم: Android, iOS, Mobile, Windows 10

Hitman GO DE

تاریخ انتشار: 2016-02-23 (۴ اسفند ۱۳۹۴)
امتیاز گیمفا: 8
سازنده: Square Enix Montreal
ژانر: Puzzle, Strategy, Turn-Based
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation Portable

NieR Re[in]carnation

تاریخ انتشار: 2021-07-28 (۶ مرداد ۱۴۰۰)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Applibot Inc
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: iOS

Final Fantasy XII The Zodiac Age

تاریخ انتشار: 2017-07-11 (۲۰ تیر ۱۳۹۶)
امتیاز گیمفا: 9
سازنده: Square Enix
ژانر: Japanese, Role-playing
پلتفرم: PlayStation 4

I am Setsuna

تاریخ انتشار: 2016-07-19 (۲۹ تیر ۱۳۹۵)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: Tokyo RPG Factory
ژانر: Japanese, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation Portable

Final Fantasy 7 Rebirth

تاریخ انتشار: 2024-02-29 (۱۰ اسفند ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 9.7
سازنده: Square Enix
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: PlayStation 5

Babylon’s Fall

تاریخ انتشار: 2022-03-03 (۱۲ اسفند ۱۴۰۰)
امتیاز گیمفا: 4
سازنده: PlatinumGames
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: PC, PlayStation 4, PlayStation 5

Final Fantasy 10-2 HD Remaster

تاریخ انتشار: 2015-05-15 (۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Square Enix
ژانر: Role-playing
پلتفرم: PlayStation 3 & old, PlayStation 4, PlayStation Portable

Sleeping Dogs

تاریخ انتشار: 2012-08-14 (۲۴ مرداد ۱۳۹۱)
امتیاز گیمفا: 8.5
سازنده: United Front Games, Square Enix
ژانر: Action, Adventure, Open-World
پلتفرم: Mac OS, PC, PlayStation 3 & old, PlayStation 4, Xbox 360, Xbox One X/S

The Avengers

تاریخ انتشار: نامشخص
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Crystal Dynamics
ژانر:
پلتفرم: PlayStation 4, Xbox One X/S

Trials of Mana

تاریخ انتشار: 2020-04-24 (۵ اردیبهشت ۱۳۹۹)
امتیاز گیمفا: نامشخص
سازنده: Square Enix
ژانر: Action, Role-playing
پلتفرم: Nintendo, PC, Playstation

Lost Sphear

تاریخ انتشار: 2018-01-23 (۳ بهمن ۱۳۹۶)
امتیاز گیمفا: 5
سازنده: Tokyo RPG Factory
ژانر: Role-playing
پلتفرم: Nintendo Switch, PC, PlayStation 4