ناشر: Epic Games Publishing

Alan Wake 2

تاریخ انتشار: 2023-10-17 (۲۵ مهر ۱۴۰۲)
امتیاز گیمفا: 9.5
سازنده: Remedy Entertainment
ژانر: Horror, Survival
پلتفرم: PC, PlayStation 5, Xbox Series X/S