ناشر: Ebb Software

Scorn

تاریخ انتشار: 2022-10-14 (۲۲ مهر ۱۴۰۱)
امتیاز گیمفا: 6.5
سازنده: Ebb Software
ژانر: Horror, Survival
پلتفرم: PC, Xbox