CD Project Red

این یک گروه خصوصی است و برای پیوستن به آن شما می‌بایست در سایت ثبت نام کرده و درخواست عضویت گروه بدهید.