مزدک نبئی

از 14 سالگی دارم گیم بازی میکنم کارم تدوین فیلم هستش…