AGENT47

بنده گیمر نیستم و کامپیوترم سیتم ضعیفی داره.ولی انقدر به بازی های کامپیوتری علاقه مندم که بیشتر از هر گیمری درباره آنها اطلاعات دارم.