بهمن بدلی

متولد 8 دی ماه 1372. هم اکنون در دانشگاه فنی اردبیل مشغول تحصیل در رشته ی معماری هستم و علاقه ی خاصی به نوشتن دارم که باعث شده فعالیت هایی در محیط های مجازی داشته باشم.