P.O.T.K

عشق بازی استراتژیک
متنفر از خرید درون برنامه ای
بازی مورد علاقه: dark souls همه شماره هاش