poseiidoon

زندگی من سراسر فراز و فرود است…گاهی به این فکر میکنم که…فقط 1 بار است ها….دیگه زندگی دیگهای اینطوری تعارفت نمیکنن!!!بعد از دست و پا زدن ها در ابن عربی ها و هملام شدن با نیچه ها فروید ها …تناسخ…باز همون رضا کوچولوام که دسته پلی استیشن تو دستشه….پس جای فلان چیز کجاست؟؟؟ بهمان چیز چی ؟؟ایا در زندگیت جایی دارد؟؟؟ فکر نیکنم همه چیز همانجایی هست که باید باشد …چه نظریه ای قشنگتر از بالانس!!!! از سیگارهای بابام یکی میدزدم….مامانم فریاد که پسر پوست زیبایت خراب میشود…بو میگیری سرطان میگیری…..مامان جون با همین 1 نخ ؟؟؟سرطان بباید…س…را بگیرد…. یعنی دسته پلی استشن بیا تو بغل بابایی